CompanyRootCatId=1214;

Advokatvakt

Senteret tilbyr gratis juridisk rådgivning. Hvis du ikke ønsker å møte opp på senteret kan du sende en e-post til advokatvakten.krisesenteret@blaakors.no.
Les mer »

Driftsavtale med Fredrikstad og Hvaler kommune

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad ivaretar krisesentertilbudet for kommunene Fredrikstad og Hvaler
Les mer »

Herreavdelingen

Herreavdelingen åpnet medio april 2011
Les mer »

Krise- og incestsenteret på Facebook

Nå kan du også besøke krise- og incestsenteret i Fredrikstad på Facebook.
Les mer »
Flere saker i denne katalogen:
Bearbeidingsgruppe for voldsutsatte kvinner - meld deg på i dag!
Krisesentersekretariatet
Miljøfyrtårn
Ny virksomhetsleder
Vi har mottatt 450 000 til aktivitetstiltak
Blå Kors lanserer ?TIDGIVER - Fra Nordkapp til Lindesnes?
Krisesenteret for menn - 5 år i drift
Animasjonsfilm
Kronikk i Fredrikstad Blad
Advokatordning hver torsdag fra kl. 17 til 19
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner