CompanyRootCatId=1214;

Tilbud

Her kan du lese mer om våre tilbud.
Vi bruker tolk ved behov.


Døgnåpen telefon

Vår telefon er betjent - alle dager, hele døgnet, hele året. Det er også mulig å sende mail til oss.
Les mer »

Advokatordning hver torsdag, kl. 17 til 19

Gratis råd og veiledning for deg utsatt for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep/incest.

Akutt, midlertidig botilbud

Senteret tilbyr et akutt, midlertidig botilbud til kvinner, menn og deres barn som lever med vold.
Les mer »

Individuell oppfølging

Vi ønsker å vise forståelse og medfølelse uten å ta fra deg ansvaret.
Les mer »

Råd og veiledning

Vi har lang erfaring og mye kunnskap om mishandlings- og overgrepsproblematikk.
Les mer »

Individuelle samtaler

Samtaler har en varighet på 1 time, og avtales på forhånd.
Les mer »

Informasjon og undervisning

Det er viktig for Krise- og incestsenteret å synliggjøre og bekjempe den private volden.
Les mer »

Incestgruppe

Senteret har igjen tilbud om lederstyrt bearbeidingsgruppe for voksne over 18 år som har blitt utsatt for incest eller seksuelle overgrep Senterets gruppetilbud varierer, informasjon legges her.
Les mer »

Nettverk

De vi omgir oss med kaller vi nettverk. Nettverk kan være famile, venner, naboer, kollegaer og andre.
 
Enkelte av de vi kommer i kontakt med opplever å ha et nettverk som gir lite støtte. Kanskje må de velge noen bort for å komme videre i livet sitt.
Les mer »
 
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner