CompanyRootCatId=1214;

Barn som vokser opp med vold.

Det er svært skadelig for barn å vokse opp med vold.

Vi har valgt å ha et tydelig fokus på de barna som bor hos oss. Det er av stor betydning at ansatte har god kunnskap om vold i familien og hvilke konsekvenser det får for barn å vokse opp med vold. Det gjør det lettere å se og forstå barns reaksjon.

Det er viktig at barn kjenner seg trygge på senteret. Den strukturen vi har, blant annet fysiske forhold, sikkerhetstiltak, noen nødvendige regler og en fast personalstab, er med på å skape denne tryggheten. Barn skal også vite hvor de befinner seg og hvorfor.

Barn og unge skal, på samme måte som mor eller far, få mulighet til å fortelle om sine opplevelser.
Vi har erfart at det har stor verdi å gjennomføre samtaler med foreldre og barn sammen. Det gir blant annet barnet mulighet til å fortelle hva det har sett og hørt, hvilke fantasier de har hatt og hvor redde og triste de har vært.

Gjennom de siste årene har vi samarbeidet tett med Familievernkontoret Fredrikstad om å gi barn og unge som har vokst opp med vold i hjemmet et samtaletilbud.

I samtaler med mor eller far snakker vi mye om hvor vanskelig det kan ha vært å være den forelder man ønsker å være på grunn av volden. Vi ønsker å bidra til å gi mor eller far den hjelpen de trenger i forhold til barna sine.

Senteret er godt utstyrt til å ta imot barn og unge. Inne har vi lekerom for de minste barna, stort ungdomsrom, biljard, bordtennis og datarom. Vi har også mye utstyr til utlån. Utendørs er det lekeapparater til de yngste, stor hage, sykler og uteleker.

Krise- og incestsenteret har ansatt egen barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling.

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) pålegges alle krisesentrene i Norge opplysningsplikt til barnevernet.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner