CompanyRootCatId=1211;

Sammen styrker vi menneskers muligheter for deltakelse i arbeidslivet!

Sammen skaper vi vinn-vinn-situasjoner. Deltakere hos oss er mennesker som av ulike årsaker står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Felles for deltakerne er at de har ressurser å bidra med. Bedrifter som samarbeider med oss, Jobbkonsulentene, gir en deltaker (eller flere) en mulighet for arbeidspraksis/arbeidstrening, og/eller en mulighet for jobb (til tross for "hull i CV-en").

Vi, Jobbkonsulentene, er en arbeidsmarkedsbedrift som arrangerer arbeidsrettede tiltak på oppdrag fra Nav. Vi bistår mennesker, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, tilbake i lønnet arbeid.

Sammen med våre samarbeidspartnere fra næringslivet tilrettelegger vi slik at jobbsøkerne finner veien til arbeidslivet.

Vi tilbyr bedrifter:

  • Best mulig jobbmatch
  • Kostnadsfri tilrettelegging av jobben
  • Kostnadsfri utprøving, opplæring og oppfølging
  • Økonomiske tilskuddsløsninger gjennom NAV
  • Tilrettelegging av arbeidsplass

Ønsker du å vite mer? 

Kontakt:

Camilla Brox Flodin

90 99 44 12

 

Fra arbeidsledig til ansatt - en solskinnshistorieSyzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner