CompanyRootCatId=0;

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad jobber kontinuerlig med å vise samfunnsansvar, vi ønsker å bli mer miljøbevisste og å være en positiv bidragsyter i miljøarbeidet. For å dokumentere dette jobbes det etter Stiftelsen Miljøfyrtårn sine miljøkrav.

   

Dette innebærer blant annet at vi har fokus på:
    • tiltak for et bedre arbeidsmiljø
    • avfallsreduserende tiltak
    • energisparende tiltak
    • miljøvennlige produkter ved innkjøp

   

Følgende virksomheter er sertifisert:

   

Om Stiftelsen Miljøfyrtårn
«Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.»

   

Les mer om Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner