CompanyRootCatId=0;

Om oss

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av de større blåkorstiltak på landsplan. Den omfatter bl.a. 8 forskjellige hovedvirksomheter, inklusive skolevirksomheten som er organisert som eget, heleid datterselskap av Stiftelsen – Seiersborg videregående skole AS. Dette representerte nesten 500 omsorgs-/botrenings-, behandlings-, arbeidsmarkedstiltak, trenings- og skoleplasser – i tillegg til Varmestua i Fredrikstad (med rundt 50 frivillige medarbeidere). Gjennom Stiftelsens virksomheter var 159 ansatte – fordelt på vel 124 stillingshjemler – sysselsatt ved årsskiftet.

Stiftelsens første virksomheter hadde sitt utgangspunkt i ren rusomsorg, men en stadig endring i samfunnet og en stadig utvikling av våre tilbud – og «nye skudd på stammen» – har ført til flere virksomheter med et utvidet arbeidsområde – med fokus på å bistå mennesker til et bedre liv. Den foreliggende årsmelding bærer preg av dette – og gir forhåpentligvis en god oversikt og presentasjon av Stiftelsens totale tilbud per i dag.

Stiftelsens tilbud baseres i hovedsak på virksomheter som over tid er blitt godkjent av og mottar del- og fullfinansiering fra offentlige instanser.

Virksomhetene har vært – og er – i stadig endring. Graden av endring varierer selvsagt fra virksomhet til virksomhet.
Signaler om endrete prioriteringer fra oppdragsgivere og begrensete økonomiske rammer er en del av vår hverdag – noe som gir en utfordrende og krevende arbeidssituasjon for samtlige av våre ansatte. Utfordringen er da at den enkelte virksomhet hele tiden er faglig og driftsmessig i forkant!

Vi ønsker, gjennom bl.a. åpenhet for og vilje til forandring, å kunne gi et godt og tidsriktig tilbud til brukerne av våre virksomheter!
De senere år har da også vært preget av utvidelse av eksisterende og etablering av nye tilbud!

 Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner