CompanyRootCatId=1214;

Formål

Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
Les mer »

Målsetting


Alt arbeid som utføres skal være holdningsskapende og bygge på respekt og likeverd.

Les mer »

Innhold

Nye brukergrupper gir oss faglige utfordringer og krever fleksibilitet i møte med den enkelte og dennes behov.
Les mer »

Miljøterapi i arbeidet på Krise- og incestsenteret

Det miljøterapeutiske arbeidet utføres mens familien bor på senteret og kan også utføres i utflyttingsfasen. Se definisjonen under definisjoner.
Les mer »
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner