CompanyRootCatId=1214;

Krisesenterboligen

Krise- og incestsenteret har per i dag lokaler som ivaretar våre ulike brukergrupper.
Les mer »

Beboerdelen

Vi legger vekt på å ivareta den enkelte brukers anonymitet og gi ro under oppholdet,
Les mer »

Fasiliteter for barn og ungdom

Krise- og incestsenteret har gode fysiske rammer som er tilpasset barn og unges behov.
Les mer »

Dagbruker - og administrasjonsdel

Du er ikke nødt til å bo på senteret for å få hjelp.
Les mer »
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner