CompanyRootCatId=1211;

Tilfredshetsundersøkelse 2012

Fredrikstad attføringssenter gjennomfører anonyme bruker-/tilfredshetsundersøkelser for tiltaksdeltakerne. Første brukerundersøkelse ble gjennomført i virksomheten høsten 2008.

I 2012 målte virksomheten tiltaksdeltakers tilfredshet ved å bruke tilfredshetsindikatoren i BATT - et nasjonalt benchmarkings- og rapporteringssystem for attføringsbedrifter i Norge. Alle tiltaksdeltakere skal ha mulighet til å delta i tilfredshetsundersøkelsen, og undersøkelsen ble derfor gjennomført som en sluttevaluering fra deltaker for å ivareta dette.

Undersøkelsen ga seks svarmuligheter, og ble målt på en skala fra 1 til 6 (i svært liten grad (1),  i liten grad (2), i mindre grad (3), i noen grad (4), i stor grad (5), i svært stor grad (6)). Svarene er målt som et snitt-tall for alle besvarelsene som er mottatt, og det er målt for hvert tiltak.

APS-tiltaket

AB-tiltaket

Av-klaring*

Synes du at du har fått god informasjon fra tiltaksarrangør om den tjenesten du får eller har fått?

5,3

5,4

4,0

Har tiltaksarrangør gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker i bedriften?

5,2

5,2

4,5

Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent?

5,6

5,3

4,5

Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften?

4,2

4,2

3,0

Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket?

5,1

5,2

3,0

Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov?

5,1

4,7

2,5

Opplever du at tiltaksarrangør hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet?

4,5

4,6

2,5

Har tiden hos tiltaksarrangør vært med på å gi deg bedre livskvalitet?

4,7

4,7

3,5

* Tiltaket ble gjennomført i perioden 15.10.-31.12.


Virksomheten vurderer at tiltaksdeltakerne i APS- og AB-tiltaket, i hovedsak, er tilfredse med tilbudet de har mottatt ved FAS. Vi vurderer imidlertid at vi kan bli bedre til å informere om rettigheter/klageadgang. Videre tror vi at vårt kontinuerlige fokus på hospitering/arbeidspraksis og formidling, vil medvirke til at score på spørsmålet om opplevd hjelp til å komme nærmere jobb og arbeidsliv, vil bli enda bedre.
Scorene deltakerne i Avklaringstiltaket, er generelt til dels vesentlig lavere/ «dårligere» enn for de andre to tiltakene. Avklaringstiltaket er et "raskt" tiltak; deltakere skal være fire uker i tiltaket, ev. inntil åtte eller maksimalt 12 uker etter avtale med NAV Fredrikstad. Kort tid i tiltaket og kort tid til å bli kjent med ansatte og med lokaliteter, kan kanskje medvirke til lav score.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner