CompanyRootCatId=1208;

Hva kan vi tilby?

Kulåssenteret er et bosenter i Sarpsborg sentrum for mennesker med rusproblemer og annen psykososial problematikk. Senteret disponerer til sammen 38 hybler/leiligheter som, med et par unntak, er beregnet for enslige. Til en hver tid bor det 35 - 40 mennesker på senteret.
Kulåssenteret er drevet av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad på oppdrag fra Sarpsborg kommune.


Botilbudet består av 16 hybler i Kulåsgt 40 for midlertidig innkvartering av bostedsløse. I botiden får beboerne oppfølging knyttet til motivasjonsarbeid, botrening og kontakt med hjelpeapparatet. Hyblene leies ut på oppdrag fra NAV i Sarpsborg.

Tilbudet på Kulåssenteret består av 23 utleieleiligheter med botid beregnet inntil 3 år. I botiden følges den enkelte beboer opp med boveiledning og praktisk bistand i egen leilighet, samt jevnlige samarbeidsmøter mellom Kulåssenteret og det øvrige hjelpeapparatet.
Alle disse leilighetene består av stue med kjøkkenkrok og bad. I de fleste leilighetene er det eget soverom.

Aktiviteter
Alle beboere på Kulåssenteret forventes å stå for egen husholdning da botilbudet er tilrettelagt for dette, bl.a. med eget kjøkken. Vi tilrettelegger også for felles bespisning 1 – 2 ganger i døgnet for de beboere som ønsker å benytte seg av dette. Vi har også andre fellesaktiviteter som det er tilrettelagt for, bl.a. trimrom og hobbyrom (maling, etc).

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner