CompanyRootCatId=1214;

Hjelp til selvhjelp

Krise- og incestsenteret kan tilby hjelp og støtte i en vanskelig livssituasjon. Vi har lang erfaring og mye kunnskap om mishandlingsproblematikk, men vi vet ikke hvordan det er å være deg. Vi kan gi deg trygghet og ro til å sette ord på følelser og opplevelser. I fellesskap kan vi komme frem til hva vi kan hjelpe deg med. Vi tar ingen valg for deg, men støtter deg i dine valg.


Se vedlagt fil »
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner