CompanyRootCatId=0;

Ny administrerende direktør - Ingunn K. Skaara

Ingunn K. Skaara har lang erfaring fra offentlig og ideell virksomhet. Hun har siden 2009 vært leder ved Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, først ved Jobbkonsulentene og de siste årene ved Barnas Stasjon. Skaara ser nå frem til lede Blå Kors’ arbeid.

Tilsatt av styret. Da direktøren i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad gjennom 17 år, Svein Høiden, meldte at han skulle gå av med pensjon ble stillingen lyst ut. Mange sterke kandidater søkte. Ingunn K. Skaara var en av dem. Hun hadde jobbet som leder ved Stiftelsen siden 2009, først ved Jobbkonsulentene og de siste årene ved Barnas Stasjon. Hun kjente organisasjonen godt, hadde engasjementet styret søkte etter og lyst! Hun fikk jobben.
- Styret viste meg stor tillit og det var et stort ansvar å takke ja til, men også en stor mulighet og en veldig spennende oppgave å skulle lede utviklingen videre, sier Skaara.

 

Målrettet og engasjert.

 Skaara er oppvokst i Arendal, utdannet førskolelærer med spes.ped. ved universitetet i Agder. Målet var å jobbe i barnevernet. Nyutdannet, med noe erfaring fra en praktikantstilling i barnehage bak seg, fikk hun sommerjobb ved et guttehjem/barnehjem. Her bodde det barn som hadde opplevd grov omsorgssvikt. Stemmen brister når hun forteller om det.

- Jobben gjorde sterkt inntrykk. Fra min trygge, skjermede oppvekst var det som om lufta ble slått ut av meg, sier hun og legger til: -Det ble en tøff sommer. Men jeg visste da at jeg var nødt til å vie mitt engasjement til de unge. En oppvekst varer livet ut...

Lang og bred erfaring.

Skaara flyttet fra Arendal. Hun startet som miljøarbeider ved et barnehjem i Drammen, så videre til Oslo og deretter som barnevernskonsulent i barnevernet.
- Dette var da det stadig var medieoppslag om barnevernet og ”mappebarna”. Jeg fikk ansvaret for fosterhjemsplasseringene. Det var en svært lærerik periode. Jeg lærte mye om betydningen av tydelighet, forutsigbarhet og raushet.
Etter tre år tok Skaara en pause fra barnevernet og begynte som støttepedagog i en prosjektbarnehage. Her for å støtte og legge til rette for barna med spesielle behov.

 

Konstituert generalsekretær.

I 2002 fikk Skaara tilbud om daglig leder posisjonen i Amathea som er en veiledningstjeneste for uplanlagte graviditet. Skaara ble raskt konstituert generalsekretær. Her fikk hun både ledererfaring og erfaring med endringsledelse.

Frivillig på Barnas Stasjon.

 Kjærligheten bragte Skaara videre til Fredrikstad. Hun jobbet fortsatt i Oslo.
- Jeg leste et sted om Barnas Stasjon og ble veldig interessert, så jeg tok kontakt og meldte meg som frivillig.
Der var det godt å være. Hun ble også bedre kjent med Blå Kors og Blå Kors’ betydning for samfunnet.
- Stiftelsens verdigrunnlag og fokuset på å hjelpe mennesker til et bedre liv var helt i tråd med mine verdier og mitt syn. Det handlet om å gi folk i sårbare livssituasjoner en sjanse.

 

Leder for Jobbkonsulentene
En dag i 2009 da Skaara var på Barnas Stasjon var Svein Høiden innom. De snakket sammen om stillingen som nettopp var utlyst i Stiftelsen. Stillingen som virksomhetsleder for Jobbkonsulentene. Skaara var ikke egentlig på søken etter jobb, men ønsket å høre mer om muligheten og de avtalte en tid for dette.
- Svein fortalte om virksomheten. Det handlet om folk. Om å legge til rette for at folk skulle kunne yte sitt beste. Styrke deres muligheter. Også var det en mulighet for meg å utfordre meg selv ytterligere som leder. Det ble noen travle år med mye endringer. Attføringsbransjen var i stadig endring og som leverandør var vi nødt til å endre oss for å møte de nye kravene. Relasjonen til NAV og våre samarbeidspartnere var kjempeviktig og endringene styrket oss som leverandør.

 

Engasjement i Brasil
I 2012 realiserte Skaara en drøm hun hadde hatt lenge. Hun tok permisjon fra jobben og reiste til Brasil for å jobbe frivillig på et dagsenter for barn i et slumområde i en av São Paulo’s forsteder.
- Det var en stor opplevelse. Barna fikk her en mulighet til å komme bort fra gatene og se andre ting, de fikk mat og omsorg og fikk lære å lese og skrive. Det var fint å være med å hjelpe disse barna og familiene til en bedre fremtid.
Skaara har siden vært i Brasil ved flere anledninger og det blir sikkert flere turer for her er det sterke bånd.

 

Leder for Barnas Stasjon Fredrikstad
I desember 2014 ble Skaara tilsatt som leder ved Barnas Stasjon.
- Jeg ble veldig glad for den mulighet da dette var et sted som lå mitt hjerte nært. Vi jobbet med å styrke lavterskeltilbudet gjennom at flere fikk tilbud og vi satte i gang flere aktiviteter.

Fokus på kompetanse og faglighet.

 Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad har i dag 159 ansatte fordelt på åtte virksomheter. Skaara vektlegger at de skal yte det beste for de mange menneskene som benytter tjenestene. Og menneskene som har stiftelsen som sin arbeidsgiver skal ivaretas.
- Vi har dyktige og dedikerte virksomhetsledere og ansatte som har ”hjertet” med seg i kompetanse og faglighet.

 

Direktørens planer for veien videre
- I godt samspill med styret, virksomhetslederne, våre ansatte og våre Tidgivere (frivillige) skal vi med hjerte, kunnskap og kraft bringe Blå Kors Fredrikstad inn i fremtiden.
- Vi skal fortsette å gi de gode tjenestene, vi skal fortsette å endre i takt med behov og vi skal gripe muligheter, avslutter Skaara.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner