CompanyRootCatId=0;

Vedr. Blå Kors Hauga

Mandag 4.juli var Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad dessverre nødt til å stenge Blå Kors Hauga. Årsaken til dette var at Hauga da ikke hadde noen brukere inne og ingen innsøkinger. Hauga er stengt inntil videre. Fremtiden for Hauga er uklar.

-Blå Kors skal skape muligheter for mestring og mening for menneskene vi er til for. Vi har faglig kunnskap, vi har hjertet med oss i møtet med enkeltmennesket – og vi skal yte våre tjenester med kraft. Dette gjelder også for tilbudet vårt på Hauga, sier Skaara. - Imidlertid har vi dessverre over lengre tid hatt lav og synkende innsøking fra kommunene. Dette har satt oss i en vanskelig situasjon.

I dialog med kommunene er Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad informert om kommunens prioriteringer; kommunene skal først dekke behovet for omsorgs- og botilbud gjennom tilbud i egen regi, deretter kjøpe omsorgsplasser. 5. juli skrev NRK Østfold om saken Blå Kors i Råde måtte stenge. Bruker fortviler
-Vi beklager på det sterkeste situasjonen som gjør at vi i en periode ikke ser oss i stand til å ta i mot beboere på Blå Kors Hauga, sier Skaara, -Vi beklager at dette gjør situasjonen vanskelig for menneskene som hadde hatt behov for et tilbud hos oss, vi beklager at det blir vanskelig for kommunene som får et akutt-behov for kjøp av omsorgs- og botilbud i løpet av sommeren, og vi beklager situasjonen overfor våre dedikerte ansatte, avslutter Skaara.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad har som målsetting å fortsette drift ved Blå Kors Hauga, men det forutsetter at de økonomiske rammene for videre drift foreligger.


Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner