CompanyRootCatId=0;

Snakk om mobbing

Over 60 000 barn og unge i Norge utsettes for mobbing regelmessig. Chat-tjenesten "Snakkommobbing.no" er et tilbud fra Blå Kors til barn og unge i hele Norge. Et trygt sted hvor barn og unge som er utsatt for mobbing kan sette ord på vanskelige opplevelser, helt anonymt.

Chat-tjenesten "Snakkommobbing.no" åpnet 21. september 2015.

 

Tekst: Snakkommobbing.no

 

Målet er at hver eneste kontakt skal oppleves som et positiv møte med hjelpetjenesten. Det kan være svært viktig for senere hjelpesøkende atferd.Mobbing er så alvorlig og vondt for den som rammes at det er ofte vanskelig å snakke om. Det kan være en av årsakene til at svært mange barn og unge som utsettes for mobbing bærer på opplevelsene alene. På den andre siden er mobbere som gruppe høyt forbundet med faktorer som rusmisbruk og kriminalitet. Mange voksne har erfart at vonde opplevelser kan vokse seg til et enda større problem om det holdes skjult, eller når man ikke får nødvendig hjelp. Vi i Blå Kors ønsker å gjøre terskelen for å snakke om mobbing så lav som mulig, slik at man på et tidlig stadium kan få nødvendig hjelp. Vi vil gjerne komme i kontakt med både de som utsettes for mobbing, de som er vitne til mobbing (f.eks som søsken eller på skolen), og de som mobber andre.

På snakkommobbing.no kommuniserer vi med barn og unge på chat; på deres premisser og gjennom deres kommunikasjonskanaler. Tjenesten er bemannet med fagpersonell som er skolert til å håndtere mennesker som er i en vanskelig situasjon. Snakkommobbing.no er et lavterskeltilbud med fokus på å lytte, annerkjenne og støtte barn og unge i en vanskelig situasjon. Vi kan også forsøke å gi råd eller svare på spørsmål når det er nødvendig. Vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre tjenesten kjent og hjelpe hver enkelt som tar kontakt med oss.

Nettsted: http://www.snakkommobbing.no

Facebook: Snakkommobbing

Youtube: Snakkommobbing

Instagram: SnakkommobbingSyzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner