CompanyRootCatId=0;

Ny virksomhetsleder ved Ilaveien Bosenter

Remi Jensen har vært ansatt som miljøterapeut ved Ilaveien Bosenter siden 13.4.2015, og fikk etter kort tid også stedfortrederfunksjon. Han har i perioden siden 2015 vært konstituert som virksomhetsleder i to perioder - den siste er han nå inne i før han tiltrer i fast stilling som virksomhetsleder fra 1.10.2016.

 

Remi har lang erfaring innen arbeid med rus og psykiatri fra Danmark, og har blant annet jobbet som sykepleier og tillitsmann ved «KABS behandlinscenter for stoffmisbrugere» og «Brydehuset (Rus og psykiatri)».

 

Remis verdier, personlige egenskaper og engasjement for beboerne ved Ilaveien Bosenter, samt arbeidserfaring og lederstil gjør at Ilaveien Bosenter vil få en dyktig og god leder fremover.

 

Vi ønsker Remi lykke til.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner