CompanyRootCatId=0;

Tidgiver Erling Danielsen og Blåkveite

Det startet med Bier i det Blå... Så kom Blåkveita...

Ved initiativ fra Remi Jensen, som er sertifisert birøkter, ble det i fjor startet opp et nytt og fantastisk prosjekt på Ilaveien Bosenter: «Bier i Det Blå». Les mer om dette her: Bier i det Blå. Erling Danielsen kom tidlig med i prosjektet, og sammen med Remi har de undervist personalet i birøkting. Danielsen har gitt mye av sin tid til Ilaveien's beboere og ansatte i forbindelse med Bier i det Blå, men også ellers. 

 

Så kjøpte Danielsen seg ny fiskebåt

Da Danielsen kjøpte seg fiskebåt kom idèen om "Blåkveiteprosjektet".  Ideen om at beboere og ansatte på Ilaveien kunne få en naturopplevelse ved en fisketur i hvalers flotte skjærgård. 

Eneste kriteriet for å være med på fisketuren er at deltagerne måtte være rusfri før fisketuren og 5 timer under fisketuren, av sikkerhetsmessige grunner. Ideen ble godt tatt imot og interessen for en fisketur har vært og er stor.

- Hvis dette blir en suksess, er planen en tur neste år til Hitra for fisketur og krabbefiske, men da skal beboerne være rusfri en uke før avreise og under turen, sier Danielsen, -Tanken bak er at de skal oppdage fordelen ved å være rusfri, og å sette pris på naturen.

 

For at Blåkveiteideen skal kunne gjennomføres vil de trenge en god del penger både til reise og opphold. 

- Kunne dette prosjektet redde en eller to ut av rus, må man si at prosjektet har vært vellykket, avslutter Danielsen

 

Ønsker du å støtte prosjektet? Ta kontakt med Ilaveien Bosenter v/Remi Jensen.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner