CompanyRootCatId=0;

Blå Kors Hauga nedlegges

Blå Kors Hauga ble etablert i 1997 som et heldøgns bo-og omsorgstilbud for rusavhengige. Nå legges det ned.I begynnelsen av juli i år ble Stiftelsen dessverre nødt til å stenge dørene til Blå Kors Hauga. Årsaken til dette var at Blå Kors Hauga da ikke hadde noen brukere inne og ingen innsøkinger. Blå Kors Hauga ble stengt inntil videre, mens det ble jobbet med å finne løsninger. Stiftelsen/Blå Kors Hauga hadde bl.a. sendt tilbud i anbudskonkurransen på levering av bo- og omsorgsplasser til rusavhengige og psykisk syke. Målsetting var å fortsette drift ved Blå Kors Hauga, men det forutsatte at de økonomiske rammene for videre drift forelå.

 

I slutten av august kom svaret i anbudskonkurransen. Blå Kors Hauga ble valgt til leverandør 3 av 3. Som leverandør 3 av 3 i en rammeavtale, hvor lavere rangering gir færre oppdrag, ble det vurdert som hensiktsmessig å trekke tilbudet i anbudskonkurransen. 19. september kom vedtaket fra styret om å legge ned Blå Kors Hauga. 


- Dette har vært, og er, en svært vanskelig tid. Blå Kors Hauga har betydd mye for mange - i mange år. Det er trist at vi nå har kommet til nedleggelse, sier adm. direktør Ingunn K. Skaara.

 

Kontaktinfo:

Adm. direktør

Ingunn K. Skaara

Mob tlf (+47) 905 75 589

 Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner