CompanyRootCatId=0;

Glemmen Blå Kors forening årsmøte

Glemmen Blå Kors forening avholdt sitt årsmøte 27.februar på Lahellemoen Misjonshus. 20 personer deltok, og det ble et greit årsmøte med gjenvalg og opptak av to nye medlemmer.

Skrevet av Terje Melby

 

Asbjørg Ørebech ble gjenvalgt som leder for foreningen.
Randi Pedersen ble takket for mange års trofast innsats i styret og som leder av Bruktboden.
Hun blir avløst I styret av Jorunn Olsen, som tidligere var varamann.

Styret består etter årsmøtet av:
Asbjørg Ørebech, styreleder
Solveig Amundsen, sekretær
Roar Eriksen
Jorunn Olsen

Stiftelsen v/Wenche Wold fører foreningens regnskap.

På årsmøtet ble to nye medlemmer opptatt i foreningen.

Foreningen driver regelmessige formiddagstreff/kafetreff på Misjonshuset med god tilslutning.
I tillegg står to større arrangement på programmet for sommeren og høsten:

  • Båttur 21.august
  • Sangkveld i oktober.


Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner