CompanyRootCatId=1209;

Blå Kors lanserer TIDGIVER - Fra Nordkapp til Lindesnes

I dag, 1. april, lanserer Blå Kors en nasjonal kampanje, og friluftslivstudentene Eirin Toppen og Maria Erichsen starter å gå fra Nordkapp – på Tidgiver-jakt.

- En Tidgiver er et menneske som gir av sin tid til brukere i Blå Kors. Med dette ønsker vi å inspirere mennesker til å se på tid på en annen måte, og forhåpentligvis vil flere bli nysgjerrige på hva det vil si å være en Tidgiver, sier Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors.

 

Les mer på Tidgiver.no

 Kampanjen skal bidra til å vise den viktige rollen Blå Kors har i samfunnet og bidra til at nye mennesker blir begeistret og engasjert over Blå Kors sitt arbeid. I forbindelse med kampanjen starter vi også en rekrutteringskampanje hvor målet er å rekruttere flere til frivillig innsats i Blå Kors. -Tiden sammen med mennesker er det mest verdifulle og dyrebare et menneske har, uansett bakgrunn. Hver dag møter Blå Kors mennesker som har ett stort ønske; et helt vanlig liv. Derfor søker vi nå Tidgivere som kan gi A4-tid til andre mennesker, sier Jan Elverum.

 

TIDGIVER - Fra Nordkapp til Lindesnes

Eirin og Maria skal gå fra Nordkapp til Lindesnes. Jentene gir ca. 3600 timer til å jakte på nye Tidgivere og får derfor selv testet det å være Tidgiver. Du kan følge jentene på Instagram og Snapchat. Se link på tidgiver.no.

 

Frivillige i Blå Kors = Tidgivere

Blå Kors har nesten like mange Tidgivere som ansatte og hver eneste dag utgjør de en forskjell.

-Våre Tidgivere er viktige for at vi skal kunne tilby det vi gjør i dag. Med hjerte, kunnskap, og kraft hjelper de oss å skape muligheter for mestring og mening for mennesker som trenger det, sier Jan Elverum og understreker hvor verdifulle de er for brukerne i Blå Kors. Blå Kors går altså noen spennende måneder i møte.

 

Kampanjeperioden er 1. april til 31. august.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner