CompanyRootCatId=1211;

Tilbud fra kommunen - Rask Psykisk Helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et lett tilgjengelig tilbud til voksne over 18 år, med angst og lette til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker.

Fredrikstad kommune, ved Virksomhet friskliv og mestring, har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til å starte opp Rask psykisk helsehjelp. På sine nettsider skriver de følgende:

 

"Nå får du rask psykisk helsehjelp i kommunen, uten henvisning. Og det er gratis.
Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til de over 18 år som opplever lette til moderate depresjonsplager, angstplager og søvnvansker. Hjelpen skal være lett tilgjengelig og uten henvisning."

Les mer om tilbudet her: Fredrikstad kommune - Rask psykisk helsehjelpSyzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner