CompanyRootCatId=1215;

  På Seiersborg videregående
  skole har vi et positivt og
  helhetlig syn på elevene.
  Vårt mål er å skape et trygt
  og inkluderende miljø hvor
  læring og vekst muliggjøres.

 

Seiersborg videregående skole har sin egen side på facebook. Gå inn og følg med på hva som skjer!

 

Vg2 Helsearbeiderfag

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenesten. Helsefagarbeideren arbeider med mennesker i alle aldre. Du kan blant annet jobbe på sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, i boliger og på sykehus.

Du er utplassert i praksis i to perioder på vg2 så du får noen erfaringer fra praksisfeltet. På skolen jobber du med programfagene både teoretisk og praktisk. Å være helsefagarbeider krever at du liker å ha nær kontakt med mennesker i alle aldre. Du må være pliktoppfyllende, pålitelig og ta ansvar. Personlig egnethet er også viktig. Egne holdninger, gode kommunikasjonsevner, kunnskap om helsefremmede arbeid, livsstilsykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig. Det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid samtidig som du må kunne jobbe selvstendig.

 

I linken nedenfor kommer du automatisk til vilbli.no programområde helse og oppvekst, helsearbeiderfag

vilbli.no

 

Bilde øverst: rollespill i helsearbeiderfaget hvor diabetes er tema. Bruker har behov for veiledning og hjelp i forhold til kosthold.

 

Bilde i midten: Oslofjorden Friluftsråd hadde undervisning for elevene på Hvaler. På bildet ser vi elever og lærere som undersøker livet i fjæra.

 

Bilde nederst: I faget kommunikasjon og samhandling er et av temaene kultur og livssyn. Denne dagen hadde elevene tema kultur og det ble laget spansk tapas.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner