CompanyRootCatId=1215;

  På Seiersborg videregående
  skole har vi et positivt og
  helhetlig syn på elevene.
  Vårt mål er å skape et trygt
  og inkluderende miljø hvor
  læring og vekst muliggjøres.

 

Seiersborg videregående skole har sin egen side på facebook. Gå inn og følg med på hva som skjer!

 

Seiersborg videregående skole tilbyr tilrettelagt videregående opplæring

Overgangen fra ungdomsskolen til videregående er for mange en barriere. For de fleste betyr det å bytte skole, lærere og klassekamerater. Ofte betyr det også et større skolemiljø og flere mennesker å forholde seg til. For noen er det også andre hindringer som gjør overgangen uoverkommelig. Seiersborg videregående skole tilrettelegger for den enkelte elev og tar hensyn til individuelle forskjeller.

Søknadsfristen er 30. april.

 

Tilrettelagt oppfølging
–Her på Seiersborg har vi fokus på at alle elever skal bli sett og hørt og føle at de er i positive og støttende omgivelser, sier konstituert rektor Espen Andersen. – Skolen har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe som tilrettelegger for nettopp dette.
Skolen har 40 års erfaring med tilrettelegging for elever med ulike behov og er godkjent etter Friskolelova § 2-1 (f). Dette betyr at skolen er tilrettelagt for elever som har behov for tettere oppfølging i en mindre skole.

 

Fokus på trivsel og mestring
Seiersborg vgs. jobber kontinuerlig for å kunne tilby et inkluderende læringsmiljø hvor elevene kan trives og oppleve mestring.

-Vi er særlig opptatt av sammenhengen mellom trivsel og læring. Vi er opptatt av at elevene skal få oppleve et trygt og inkluderende miljø der de blir sett og respektert med sine ulikheter, sier konstituert assisterende rektor Øystein M. Andersen. –Vi gjennomfører årlig undersøkelser blant elevene for å kartlegge opplevd trivsel blant elevene. Dette gir oss innsikt i hva som er bra og hva vi bør jobbe videre med. Resultatene viser at elevene i stor grad trives bra på skolen, og føler seg ivaretatt.

Ingvild, som går Barne- og ungdomsarbeidslinja ved Seiersborg videregående skole sier følgende: -Her på skolen tar lærerne seg tid til å bli kjent med elevene, og det er lett å komme i kontakt med andre. Jeg føler at jeg kan være meg selv her. Alle har sin historie. Jeg er ikke alene. Det betyr noe for meg. Det er lettere for meg, når andre forstår og aksepterer meg for den jeg er.

 

52 flere elevplasser fra og med høsten
I 2015 søkte Seiersborg videregående skole om utvidelse av antall elevplasser. I mars i år kom vedtaket, og fra og med høsten kan Seiersborg tilby 132 elevplasser. – Denne utvidelsen gjør det mulig for oss å tilby flere elever et undervisningsopplegg hos oss, sier Andersen og legger til:
-Det å få være med å bidra til at en elev finner seg til rette på skolen, opplever mestring og får fremgang, er noe vi ønsker for alle elever. Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner