CompanyRootCatId=1208;

Virksomhetsleder Kulåssenteret

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal virksomhet. Vi har i mer enn 100 år bistått mennesker i sårbare livssituasjoner. Visjonen for vårt arbeid er «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

 

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av de større Blå Kors-tiltakene på landsplan og består av 8 virksomheter: Barnas Stasjon, Ilaveien Bosenter, Jobbkonsulentene, Krise- og incestsenteret, Kulåssenteret, Varmestua, Plankebyen Frivilligsentral, samt vårt heleide datterselskap Seiersborg videregående skole AS. Vi er IA- og Miljøfyrtårnbedrift.

Kulåssenteret ble etablert i 1981 og drives etter avtale med Sarpsborg kommune. Senteret har beliggenhet midt i Sarpsborg sentrum.

Botilbudet består av 16 hybler for midlertidig innkvartering av bostedsløse. I botiden får beboerne oppfølging knyttet til motivasjonsarbeid, botrening og kontakt med hjelpeapparatet. Hyblene leies ut på oppdrag fra NAV i Sarpsborg. Videre består tilbudet på Kulåssenteret av 24 utleieleiligheter med botid inntil 3 år. I botiden følges den enkelte beboer opp med boveiledning og praktisk bistand i egen leilighet, samt jevnlige samarbeidsmøter mellom Kulåssenteret og det øvrige hjelpeapparatet.

Bemanningen på Kulåssenteret utgjør for tiden 10,3 årsverk, som disponeres til døgndekning.
Våre ansatte har ulik faglig bakgrunn, både helsefaglig, sosialfaglig og annen bakgrunn.


For mer informasjon, se http://www.blaakors.no/

 

Vi søker virksomhetsleder ved Kulåssenteret

Vår virksomhetsleder gjennom mange år, går av med pensjon. Vi har derfor ledig en spennende lederstilling fra ca. 15.11.2017.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • drift og videreutvikling av virksomheten
 • tilrettelegge for et godt bo- og aktivitetstilbud i samarbeid med beboerne
 • daglig ledelse og oppfølging av virksomhetens ansatte
 • oppfølging av tidgivere (frivillige)
 • oppfølging og videreføring av vårt gode samarbeid med Sarpsborg kommune

Virksomhetsleder rapporterer til stiftelsens direktør og sitter i stiftelsens lederforum.

Stiftelsens administrasjon bistår virksomhetsleder innenfor områdene økonomi, regnskap, lønn, IKT, HR, markedsføring, samt eiendomsdrift/vedlikehold.

Krav til utdanning og erfaring:

 • Bachelorgrad helse- eller sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis sykepleier
 • Minimum 3 års arbeidserfaring fra arbeid med rusavhengige
 • Videreutdanning innen ledelse og/eller ledererfaring

Videreutdanning innenfor fagområdene rusomsorg og/eller psykisk helse er ønskelig.

Viktige personlige egenskaper:

 • Du har engasjement for virksomhetens målgruppe og stor interesse for utvikling av tilbudet som virksomheten gir
 • Du er en positiv pådriver med evne til å motivere og engasjere medarbeidere og beboere
 • Du er tydelig, strukturert, beslutningsdyktig og pålitelig
 • Du evner å se både detaljer og helhet
 • Du er lydhør og har gode samarbeidsevner
 • Du har gode kommunikasjons- og lederevner

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsettelse.

Vi kan tilby:

 • lønn etter avtale
 • pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale
 • mulighet for leie av firmahytte
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en verdiforankret organisasjon med engasjerte medarbeidere

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads ideologi og verdisyn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til adm. direktør Ingunn K. Skaara (tlf. 905 75 589) eller HR- og kvalitetskonsulent Henriette Skari-Hansen (tlf. 480 37 939).

Søknad med CV sendes via Jobbdirekte sin hjemmeside. Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Søknadsfrist: 4.6.2017Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner