Vil du bli vår nye lønnskonsulent?

Vi søker en erfaren, dyktig og offensiv fagperson, som i tillegg har et engasjement for stiftelsens formål og målgruppe. Stillingen er lokalisert sammen med resten av administrasjonen i Mosseveien. Stillingen er i utgangspunktet tenkt som en 50% stilling men noe merarbeid kan forekomme.

Søk på stillingen her

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
Lønn fra A-Å
Registrering av fravær
Innsending og oppfølging av refusjoner ifb med fravær
Utarbeide sykefraværsstatistikk
Oppfølging av fagforeningskontingenter
Ajourhold og rådgivning innenfor pensjon
Skrive arbeidsavtaler
Utarbeide grunnlag og statistikk ifb med lønnsreguleringer
Støtte og rådgivning innen lønn og personal til våre virksomheter

Søk på stillingen her

Vi holder på å automatisere lønns- og personalområdet, og du vil bli en sentral ressurs i dette arbeidet.

Arbeidstid
50%
Ønskede kvalifikasjoner
Minimum 5 års erfaring innenfor lønnsarbeid fra A-Å i en mellomstor bedrift
Kjennskap til relevante lover og tariffavtaler
God erfaring i bruk av IT-systemer

I tillegg er det en fordel om du har erfaring innen turnusarbeid og helse og/eller skolevesenet.
Vi bruker H&L Lønn, det er derfor en fordel om du har god kjennskap til dette programmet.
Personlige egenskaper
Selvgående
Løsningsorientert
Strukturert
Gode samarbeidsegenskaper
Serviceinnstilt
Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
Fleksibel
Proaktiv

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsettelse.
Vi tilbyr
Lønn etter avtale
Pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale
Mulighet for leie av firmahytte
Mulighet for trening i arbeidstiden

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads ideologi og verdisyn.

Alle henvendelser og nærmere opplysninger om stillingen rettes til rekrutterer Camilla Bakker, Azets People mob 92636002.
Søknad med CV registreres via søknadsportalen vår.

Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.
Kun aktuelle kandidater kontaktes.

Søk på stillingen her


Blå Kors Fredrikstad har ansatt markedssjef

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad har ansatt Kristian Norvik som markedssjef i en 100 prosent stilling.

Kristian er utdannet journalist og har siden 2002 jobbet i blant annet NRK Dagsnytt, NRK Alltid Nyheter og P4 Nyhetene. Siden 2014 har han jobbet som digital markedsfører i digitalbyrået Sempro i Moss.

Innflytter

Kristian Norvik er født og oppvokst i Asker, men flyttet til fylket i 2007, da han startet i Mediehuset Østfold og var vikar for Radio Fredrikstad, Radio Sarpsborg og Radio Moss. Fra 2008 fikk han fast jobb som programleder Radio Sarpsborg og senere Radio Prime Sarpsborg.

Kristian har vært ansatt i Stiftelsen siden 18. september.


Tusen takk, Ramsjø Gårdsbarnehage!

– Vi har vært så heldig å få levert mat fra Ramsjø Gårdsbarnehage i Fredrikstad sier virksomhetsleder ved Varmestua, Ole Alm. Han er kjempeglad og takknemlig for at barnehagen valgte nettopp Varmestua og donere til. -Dette kommer brukerne våre til å få veldig glede av sier han.

Høstfest

Bestyrer i Ramsjø Gårdsbarnehage, Agnete Møllhaug forteller at barnehagen har en høstfest hvert år. I forbindelse med høstfesten er barna ute og plukker bær, lager syltetøy og gele. -Barna er med på hele prosessen fra plukking av bær til produksjon av syltetøyet. Vi er veldig opptatt av å lære barna hvor maten kommer fra. Alt er hjemmelaget og det ligger mye jobb bak det, sier bestyreren.

Saken fortsetter under bildet

Støtter Blå Kors

Møllhaug forteller at Blå Kors Fredrikstad er en organisasjon barnehagen stadig støtter. -Vi har stort sett gitt til Barnas Stasjon, men vi synes også at Varmestua er et flott tilbud. Vi prater også med barna om at det ikke er alle som har det like bra og trenger både klær og mat. Det har gitt et veldig sterkt inntrykk, spesielt på de eldste barna, sier Møllhaug.


Pensjonistene i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad på sommerens årlig båttur med Ny-Vigra III

Ny-Vigra III stod klar med bord og stoler på dekk, og litt over klokka 10 la vi fra land. Med en noe usikker værmelding var vi spent på dagen, men heldigvis ble det mye bedre vær enn først antatt. Med kaffe og wienerbrød seilte vi utover Lera og «innaskjærs» til Hankø. Det var mange flotte seilbåter å se siden det var i VM for 8-meter på Hankø i disse dager, for ikke å snakke om Kongeskipet som vi seilte forbi.

I Hankøsundet ankret vi opp, så ble det servert rømmegrøt og spekemat. Det er alltid hyggelig å ha med pensjonistene på tur, flere av de har jobbet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad i mange år og det er mange historier og gode minner som blir delt på turen.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad har jo flere virksomheter og noen av virksomhetslederne var også med på turen. De oppdaterte pensjonistene om hvordan det står til på hver enkelt virksomhet og hvilke muligheter og utfordringer som ligger foran.

Både Marie Lindén fra Krise- og incestsenteret, Remi A. Jensen fra Ilaveien Bosenter og Jorid D. Bertelsen fra Plankebyen Frivilligsentral fortalte om sine virksomheter, og det ble stilt flere spørsmål av pensjonistene. Mange er opptatt av hvordan det går med arbeidsplassen, som de har vært en del av i mange år og mange har hjertet sitt i Stiftelsen. Administrerende direktør Ingunn K. Skaara informerte om Stiftelsens arbeid, og gav en oppdatering om brannen som rammet Kulåssenteret tidligere i sommer.

Etter at maten var fortært så begynte det å dryppe litt, men siden det er god plass på Ny-Vigra III, så var det bare å gå ned i salongen. Her fortsatte praten, og på turen hjemover ble det servert kaffe og kake. Det var mange fornøyde pensjonister å se da vi la til kai ved tretiden, og vi i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad takker for en hyggelig tur.


Den lokale Blå Kors historien

STARTEN
Blå Kors Norge er en felleskristen diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Den er en del av Blå Kors Internasjonale Forbund, en avholdsbevegelse med internasjonal utbredelse. Organisasjonen ble startet av presten Louis Lucien Rochat 21. september 1877 i Bern i Sveits. Den grunnleggende idéen for organisasjonen var å «arbeide mot drikkeriet, og hjelpe drikkfeldige». Samtidig hadde man en klar målsetting om å føre den alkoholskadde til Jesus Kristus.

PÅ LANDSPLAN
Idéen fra Sveits spredte seg via Tyskland og Danmark til Norge. Sekretær i Oslo Indremisjon (nå Kirkens Bymisjon) Ole Theodor Moe tok på oppfordring fra Tyskland opp saken, og den 2. mars 1906 ble Blå Kors i Norge stiftet. Møllergaten Blå Kors Forening, som ble stiftet den 3. september 1906, var den første forening i landet.

Fredrikstad Blå Kors Forening ble stiftet den 2. januar 1907, som blåkorsforening nummer to i Norge. Det første landsmøtet ble avholdt i 1908, og Blå Kors ble en landsomfattende organisasjon. Hovedkontoret er plassert i Oslo, og Blå Kors omfatter i dag 52 diakonale virksomheter i 15 fylker (per 17.4.2016). Organisasjonen har 3.000 medlemmer, og over 1.000 ansatte har sitt daglige arbeid i Blå Kors. Etter fusjon med organisasjonen Rusfri, ble Blå Kors fra 1.1.2009 også en paraplyorganisasjon for 25 landsomfattende kristne organisasjoner og trossamfunn. Blå Kors Norges hjemmesider finner du her.

FREDRIKSTAD OG OMEGN
Nedre Glomma-området hadde i sin tid stor industri og tett befolkning. Alkoholproblemene var betydelige. I tillegg til Fredrikstad Blåkorsforening kom i rask rekkefølge blåkorsforeninger i Gressvik, Glemmen, Borge og Kråkerøy. Noe senere også Engelsviken Blå Kors Forening. Nøden blant rusmisbrukere og deres familier var stor. Ved siden av Ordets forkynnelse til omvendelse, var praktiske hjelpetiltak bærebjelkene i arbeidet.
Blåkorsstua i Torvstredet, en tidligere ølstue, ble innkjøpt og drevet som kafé og varmestue uten avbrudd helt til «de harde trettiåra» tvang styret til å gjøre vedtak om å nedlegge virksomheten. Dette vedtaket ble ikke gjennomført, og driften fortsatte frem til 1938.

Behovet for mer plass førte da til at eiendommen Hollendergata 4 ble kjøpt, og på dette stedet ble det drevet kafé og herberge, frem til Generalforsamlingen for blåkorsforeningene i Fredrikstad-distriktet 24. april 1954 enstemmig vedtok å bygge et nytt Blåkorshjem på tomten på Christianslund, nåværende Sandveien 15. I 1957 var bygget ferdig, og starten til moderne behandlingsarbeid i Fredrikstad-distriktet var dermed innledet.

Virksomheten utviklet seg raskt, og i 1967 besluttet de samarbeidende blåkorsforeningene å opprette en organisasjon som skulle ivareta planleggingen og drift av hjelpe- og behandlingstiltak i distriktet. Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad var et faktum.

DAGENS VIRKSOMHET
Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er i dag et av de større blåkorstiltak på landsplan. Den omfatter bl.a. 8 forskjellige hovedvirksomheter, inklusive skolevirksomheten som er organisert som eget, heleid datterselskap av Stiftelsen – Seiersborg videregående skole AS. Dette representerer 420 omsorgs-/botrenings-, behandlings-, attførings-/trenings- og skoleplasser – i tillegg til Varmestua i Fredrikstad (med rundt 30 av våre totalt over 100 tidgivere/frivillige medarbeidere). Gjennom stiftelsens virksomheter var 142 ansatte – fordelt på nesten 118 stillingshjemler – sysselsatt ved årsskiftet (2016/2017).

 

Stiftelsens første virksomheter hadde sitt utgangspunkt i ren rusomsorg, men en stadig endring i samfunnet og en stadig utvikling av våre tilbud – og «nye skudd på stammen» – har ført til flere virksomheter med et utvidet arbeidsområde – med fokus på å hjelpe mennesker til et bedre liv. Stiftelsens tilbud baseres i hovedsak på virksomheter som over tid er blitt godkjent av og mottar del- og fullfinansiering fra offentlige instanser.

Virksomhetene har vært – og er – i stadig endring. Graden av endring varierer selvsagt fra virksomhet til virksomhet. Signaler om endrede prioriteringer fra oppdragsgivere og begrensede økonomiske rammer
er en del av vår hverdag – noe som gir en utfordrende og krevende arbeidssituasjon for samtlige av våre ansatte. Utfordringen er da at den enkelte virksomhet hele tiden er faglig og driftsmessig i forkant!
Vi ønsker, gjennom bl.a. åpenhet for og vilje til forandring, å kunne gi et godt og tidsriktig tilbud til brukerne av våre virksomheter! De senere år har da også vært preget av utvidelse av eksisterende og etablering av nye tilbud!

FORTSATT FRIVILLIGHET
Selv om stiftelsens virksomheter idag er dominerende i det lokale blåkorsarbeidet, har flere av «de gamle» blåkorsforeningene fortsatt regelmessig møtevirksomhet. Og gjennom vår over 100 årige historie har også nye foreninger og grupper blitt etablert og har vært viktige støttespillere for Stiftelsens mangfoldige virksomhet. Oversikt over foreninger i Østfold finner du her.


Ledig stilling som markedssjef

Vår nye markedssjef har samfunnsforståelse, sterk faglig kompetanse og et engasjement for stiftelsens formål og målgruppe.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Utvikle og følge opp vår kommunikasjonsstrategi og -plan
 • Utvikle og følge opp vår markedsplan
 • Ansvar for produksjon av stiftelsens informasjons- og markedsmateriell
 • Digital internkommunikasjon
 • Redaksjonelt ansvar for stiftelsens trykte publikasjoner, våre nettsider og sosiale medier
 • Mediehåndtering
 • Journalistisk og politisk arbeid for å dele vår kunnskap og kompetanse
 • Ansvar for innsamlingsarbeid (fundraising)
 • Fremskaffe og generere tilskudds- og prosjektmidler
 • Representere stiftelsen i eksterne fora innenfor eget ansvarsområde
 • Kompetansekrav
 • Utdanning på bachelornivå innen markedsføring, kommunikasjon e.l.
 • Minimum 3-5 års relevant arbeidserfaring, ledererfaring er ønskelig
 • Kunne nyttiggjøre seg sosiale medier som omdømme- og markedsføringskanal
 • Erfaring fra arbeid i WordPress, samt bilde- og videoredigering er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ og være kreativ
 • Pålitelig, nøyaktig og strukturert
 • Like å jobbe selvstendig, kunne prioritere, god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilling, relasjonsbygger
 • Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsettelse.

Vi kan tilby:

 • en sentral nøkkelrolle
 • lønn etter avtale
 • pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale
 • mulighet for leie av firmahytte
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Markedssjef rapporterer til adm. direktør og sitter i stiftelsens lederforum.

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads ideologi og verdisyn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til adm. direktør Ingunn K. Skaara (tlf. 905 75 589) eller HR- og kvalitetskonsulent Henriette Skari-Hansen (tlf. 480 37 939).

Søknad med CV sendes via Jobbdirekte sin hjemmeside. Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Søknadsfrist: 18.6.2017

Tiltredelse: Etter avtale


Siste nummer av Blåpunkt ute nå

Her kan du laste ned Blåpunkt for februar 2017


Dette er et innlegg for BK Fredrikstad

sfdfsf sdfsddsfdssdsddfs