Blåmarked

13. mai 2017 arrangerte Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Blåmarked

 
 
 

Inntektene fra Blåmarkedet gikk til Plankebyen Frivilligsentral sitt arbeid for mennesker i sårbare livssituasjoner.