Ilaveien Bosenter er et botilbud for rusavhengige som sogner til Fredrikstad Kommune.

 

Gjennom trygge omgivelser, omsorg og veiledning, gir vi våre beboere økt mestringsfølelse og bedret livskvalitet.


Kontakt oss
 
Ilaveien Bosenter tilbyr ulike aktiviteter for beboerne

Vi legger til rette for at våre beboere skal kunne delta på positive aktiviteter, kurs og prosjekter. Vi har også tidgivere som bidrar til aktivitetstilbudet.

Ta kontakt for mer informasjon på
tlf: 69 36 74 60

 
Om oss

Ilaveien bosenter ønsker å bidra til å minimere rusbruk. Det er et overordnet, langsiktig mål at beboerne slutter å ruse seg. For å bo i Ilaveien er det et krav om at beboeren ønsker endring.
Bidra til at beboerne får en bedret boevne/blir mest mulig selvstendig og tar mest mulig personlig ansvar. Dette gjelder også hjelp til selvhjelp i den enkelte leilighet.
Bidra til økt sosialisering og sysselsetting, slik at beboeren opplever å ha en mer sosialt verdsatt rolle.
Ilaveien er et sted for positive endringsprosesser.
Bidra til å øke/bedre beboerens psykiske helse,(og redusere symptomer). Vi anser/innser at vi ikke rommer de tyngste psykiatriske diagnosene. Våre beboere skal i all hovedsak tilhøre gruppen med “lettere” personlighetsforstyrrelsene.
Bidra til helhetlige behandlingskjede. Overordnede strategier i samarbeid med beboere og eksterne samarbeidspartnere. Bosenteret har et eklektisk forhold til tilnærmingsmåter, og vi har ikke noe ensidig ideologisk perspektiv.(Vi tror at mennesker har kroppslige, mentale og åndelige behov). Vår virksomhet skal være preget av respekt for den enkelte, troverdighet og handlekraft.

Ilaveien er et sted for positive endringsprosesser.

Vi legger til rette for et miljø som bidrar til å redusere/eliminere rusbruk, bedre boevne, redusere problematferd, øke sosialisering og gi den enkelte mestringsopplevelser.