Ønsker du å jobbe i et miljø som jobber for å redusere beboernes rusmisbruk, øke beboernes mestringsfølelse og bo-evne, samt bedret livskvalitet?

Ilaveien Bosenter søker nå etter:

 • Sykepleier (100 %)
 • Miljøterapeut (93 %)

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid, herunder å tilrettelegge for et godt bo- og aktivitetstilbud i samarbeid med beboerne
 • Praktisk bistand overfor beboerne
 • Orden og renhold i virksomheten
 • Deltagelse i stedets prosjekter og aktiviteter

I stillingen som sykepleier kommer i tillegg sykepleiefaglige oppgaver, som medisinansvar, koordinering med hjemmesykepleie, fastlege og sunnhetsfaglig kartlegging. Sykepleieren har også ansvar for førstehjelpsutstyr og er «tau holder» i HLR.

Begge stillingene innebærer turnusarbeid med arbeid dag/kveld/helg.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Bachelor helse- og sosialfaglig utdanning
 • God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne

Til begge stillingene er det en fordel med arbeidserfaring innen rus/psykiatri. Det er også ønskelig med videreutdanning innen rus/psykiatri, men dette er ikke et krav.

Personlige egenskaper:

 • God til å bygge relasjoner, og samtidig representere grenser
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel og løsningsorientert

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsettelse.

Vi kan tilby:

 • lønn etter gjeldende tariffavtale
 • pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale
 • godt arbeidsmiljø med en humørfylt hverdag
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en verdiforankret organisasjon med engasjerte medarbeidere

 

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads ideologi og verdisyn. Den som ansettes må også kunne fremlegge politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, 1. ledd.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Remi A. Jensen på tlf. 919 91 236 eller på mail til remi.andreas.jensen@blaakors.no.

 

Send søknad med CV ved å trykke her SEND SØKNAD

 

Søknadsfrist 8.9.2017.

 

Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.


Følg Ilaveien Bosenter på Facebook!

Her deler vi litt fra hverdagen hos oss.


Ilaveien Bosenter i kommunens Rusmiddelpolitiske handlingsplan

Her finner du link til Fredrikstad kommunes «Rusmiddelpolitiske handlingsplan» , hvor du kan lese om allerede eksisterende, og mulig fremtidige tiltak i vår kommune.
Vi har «sakset» det som står om Ilaveien Bosenter:

Tiltakenes egnethet:
Ilaveien Bosenter vurderes å oppfylle intensjonene i Helhetlig Rusmiddelpolitisk Handlingsplan, både når det gjelder folkehelse, forebygging, tiltaksapparatet, organisering, samhandling og helhetlig rusmiddelpolitikk. Det er mulig begrepet «lavterskel» kan diskuteres i forhold til dette botilbudet, da inngangsprosedyren er relativt lang. Målgruppa er imidlertid rusavhengige og psykisk syke som har store vansker på det ordinære boligmarkedet. Disse har relativt dårlig boevne og dårlig rusmestring. Ilaveiens noe stramme indre struktur er etter beboernes utsagn med på å gi trygghet. De blir sett og tatt på alvor som medmennesker, og de blir stilt krav til. Dette er også intensjonen med Ilaveiens ideologi. Å stille krav til og ha forventninger til at enkeltmennesker kan endre og forbedre liv, er etter Ilaveiens standard «å ta mennesker på alvor». Det er mye og god real – og formalkompetanse i Ilaveien og ideologien om «å bry seg – er å bry seg om», bør kunne være en mal for lignende boliger. Det samarbeidet som Blå Kors og kommunen har etablert om Ilaveien er forbilledlig og overførbart til andre områder i rusfeltet.


Ilaveien Bosenter er sertifisert Miljøfyrtårn bedrift

Om Stiftelsen Miljøfyrtårn

«Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. »

Les mer om Miljøfyrtårn: www.miljofyrtarn.no


«Bier i det BLÅ»

Skrevet av Veronica Normann Jensen

Ved initiativ fra Ilaveiens virksomhetsleder Remi Jensen, som er sertifisert birøkter, startet vi et fantastisk prosjekt på Ilaveien Bosenter: «Bier i Det Blå». Vi fikk også med oss Erling Danielsen, som ga av sin tid til å undervise personalet i birøkting i samarbeid med Remi. Tidgiver Erling er en riktig så hyggelig og staut kar fra Torp som bruker tiden sin til bier, fiske og på oss på Ilaveien. Vi er evig takknemlig. Takk, Erling!

Prosjektet «Bier i Det Blå» er inspirert av et lignende prosjekt som Københavns kommune startet for noen år tilbake. Hjemløse og sosialt utsatte holdt bier i København, og høstet honning som ble solgt videre til inntekt for prosjektet. Dette prosjektet ble en stor suksess, og fikk et stort medieoppslag i avisene som omhandlet bier og den litt alternative måten å hjelpe samfunnets svakerestilte tilbake til et mer innholdsrikt og verdig liv.

For det er dette vi ønsker; å legge til rette for et miljø som bidrar til å redusere, om mulig eliminere rusbruk for den enkelte. Da er sosialisering og sysselsetting en svært viktig faktor for å gi den enkelte mestringsopplevelser. Gi den enkelte et mer innholdsrikt og verdig liv, vise vei i riktig retning gjennom å lære noe nytt og spennende. Noe som gir oss et givende resultat. «Bier i Det Blå» prosjektet er et prosjekt over tid, fra å lære om bier og hvordan deres samfunn fungerer, til å kunne høste honning som vi skal sette på bordet og nyte sammen og dele erfaringer rundt. Vi skal også møte frykten gjennom det å jobbe med biene. For det er jo ikke til å stikke under en stol: noen av oss er nok litt nervøse for bie stikk! Bier trenger omsorg, og det ligger mye læring i dette. Omsorg for seg selv og andre involverer fysiske og følelsesmessige handlinger som tilsyn, oppmerksomhet og omtanke. Slike handlinger vokser man på og kan være avgjørende for fornyelse og forandring i hverdagen. Og bier gjør en livsviktig jobb i seg selv. De jobber for helheten med et mål: overlevelse. Ikke minst byr dette tiltaket på positivt sosialt samvær hvor vi kan få i gang den positive samtalen og bare hygge oss sammen og skape gode relasjoner.

Biefamilien vi har fått står nå trygt i skogkanten på Ilaveien Bosenter. Det svirrer allerede rundt den lille kuben, og vi har med beboerne observert nyklekkede arbeiderbier. Interessen for biene er stor blant beboerne.

Det mangler en god del utstyr til prosjektet slik at alle kan delta. Drakter og bie materiell i form av bie kasser til 5-6 bie familier, skraper etc. står på behovslisten, og i den anledning har vi sendt rundt søknader i håp om å få noen midler til «Bier i Det Blå» da det ikke er tatt høyde for slike tiltak på Ilaveien i form av økonomiske midler. Vi gleder oss stort over biene våre og prosjektet som er igangsatt. Vi har en fabelaktig vår, sommer og høst i møte. Og til vinteren blir det varm melk med honning. «There will be honey, honey”.