Vi styrker menneskers muligheter for deltakelse i arbeidslivet.

 

Jobbkonsulentene skal være en brobygger mellom jobbsøkere og arbeidsmarkedet.


Kontakt oss
 
Følg Jobbkonsulentene på Facebook

Jobbkonsulentene er å finne på Facebook. Her deler vi tips, råd og informasjon. Formelle og uformelle. Alvorlige og humoristiske.