Vi styrker menneskers muligheter for deltakelse i arbeidslivet.

 

Jobbkonsulentene skal være en brobygger mellom tiltaksdeltakere/jobbsøkere og arbeidsmarkedet.


Kontakt oss
 
Følg Jobbkonsulentene på Facebook

Jobbkonsulentene er å finne på Facebook. Her deler vi tips, råd og informasjon. Formelle og uformelle. Alvorlige og humoristiske.

 
Om oss

Vi, Jobbkonsulentene, arrangerer arbeidsrettede tiltak i Fredrikstad og Sarpsborg etter avtale med NAV Østfold. Virksomheten har 35 ansatte med bred kompetanse og lang erfaring fra attføringsarbeid.

Muligheter for mestring og mening.

Vi jobber målrettet med kartlegging, utprøving av arbeidsevne, opplæring, arbeidstrening og formidling til arbeid. Styrking av individet, verdighet og respekt for enkeltmennesket danner grunnlaget for vårt arbeid.

Dette betyr at vi har et grunnleggende menneskesyn som indikerer og ser muligheter fremfor begrensninger hos jobbsøker.

Disse verdiene og de etiske retningslinjene verdighet, selvbestemmelse, informert valg, brukermedvirkning, konfidensialitet, fleksibilitet og tilgjengelighet ivaretas på alle nivå i jobbsøker prosess.

Våre ansatte har kompetanse innen karrièreveiledning, kartlegging og opplæring i basisferdigheter, tilrettelegging og muligheter hos arbeidsgiver. Vi har svært god kjennskap til arbeidsmarkedet i Nedre Glomma regionen, og har mange gode samarbeidspartnere i næringslivet.