SuveRENT vaskeri har flyttet inn i nye lokaler

Men er å finne på samme adresse

 
 
 

Vårt SuveRENE vaskeri har flyttet fra byggets forside til byggets bakside. her er det gode parkeringsmuligheter.