Sammen styrker vi menneskers muligheter for deltakelse i arbeidslivet!

Jobbkonsulentene er en tiltaksarrangør som tilbyr arbeidsrettede tiltak på oppdrag fra NAV. Vi bistår mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet tilbake i lønnet arbeid. Sammen med bedrifter fra næringslivet tilrettelegger vi slik at jobbsøkerne kan finne en vei tilbake til arbeidslivet.

Jobbsøkere hos oss er mennesker som av ulike årsaker står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Felles for jobbsøkerne er at de har ressurser å bidra med.

Våre samarbeidspartnere er bedrifter som kan gi jobbsøkerne en mulighet i ordinært arbeidsliv gjennom en arbeidstrening/praksisplass.

Jobbkonsulentene har i dag et godt samarbeid med flere bedrifter hvor vi opplever en gjensidig nytte. Arbeidsgivere gir opplæring, blir kjent med jobbsøker, og jobbsøker skaffer seg ny arbeidserfaring og referanser til sin CV. I beste fall blir det en ordinær ansettelse etter endt praksisperiode. Vår erfaring er at mange arbeidsgivere benytter dette som en rekrutteringsmetode. For oss er bedriftene viktige medspillere med sitt samfunnsengasjement.

Vi tilbyr:

  • Best mulig jobbmatch
  • Arbeidsutprøving, opplæring og mulighet for tett oppfølging
  • Mulighet for tilrettelegging

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med våre markedskontakter:

Desiree Lillehjem, tlf. +47 950 81 217 eller mail: desiree.lillehjem@jobbkonsulentene.no

Toril Felde Grøn, tlf. +47 90672916 eller mail: toril.felde.gronn@jobbkonsulentene.no

Noen av våre samarbeidspartnere:

         

Uttalelse fra Biobe: «Jobbkonsulentene og Biobe har samarbeidet over lang tid og vi kan derfor tilby den enkelte deltager en optimal arbeidsutprøving. Dette gjør at vi opplever at de får godt utbytte av tiden i arbeidspraksis hos oss, at de er godt forberedt på hva vi kan tilby og hva de kan forvente seg i tiden hos oss. I løpet av perioden har det blitt ansatt 4 personer i forskjellig stillingsandel, hvor dette har falt naturlig.»

NHO har utviklet en rekrutteringsstrategi hvor målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Jobbkonsulentene bidrar her ved rekrutteringsavtaler. For mer info, se link: https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/ringer-i-vannet1/