NHO bedrift?

NHO har utviklet en rekrutteringsstrategi hvor målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Jobbkonsulentene bidrar her ved gjennom rekrutteringsavtaler. Les mer her.

Sammen styrker vi menneskers muligheter for deltakelse i arbeidslivet!

Sammen skaper vi vinn-vinn-situasjoner. Deltakere hos oss er mennesker som av ulike årsaker står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Felles for deltakerne er at de har ressurser å bidra med. Bedrifter som samarbeider med oss, Jobbkonsulentene, gir en deltaker (eller flere) en mulighet for arbeidspraksis/arbeidstrening, og/eller en mulighet for jobb (til tross for «hull i CV-en»).

Vi, Jobbkonsulentene, er en arbeidsmarkedsbedrift som arrangerer arbeidsrettede tiltak på oppdrag fra Nav. Vi bistår mennesker, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, tilbake i lønnet arbeid. Sammen med våre samarbeidspartnere fra næringslivet tilrettelegger vi slik at jobbsøkerne finner veien til arbeidslivet.

Vi tilbyr bedrifter:

  • Best mulig jobbmatch
  • Kostnadsfri tilrettelegging av jobben
  • Kostnadsfri utprøving, opplæring og oppfølging
  • Økonomiske tilskuddsløsninger gjennom NAV
  • Tilrettelegging av arbeidsplass

Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt med Frithjof Johan Kylstad, på telefon +47 90 09 43 75, eller på mail: Frithjof.Kylstad@jobbkonsulentene.no