Her finner du nyttig informasjon, linker etc. som kan hjelpe deg i din prosess.

 

Hva gjør du når du ikke kan møte til avtalt aktivitet?

Vi ønsker å holde kontakt med deg under fravær, og du må derfor være tilgjengelig på telefon.

Fravær meldes til din jobbkonsulent første fraværsdag uavhengig av hvilken aktivitet du deltar på. Når du er i arbeidspraksis eller i arbeid, melder du også i fra til din kontaktperson på arbeidsplassen første fraværsdag.

Ta kontakt med oss

Behandling av personopplysninger og dine rettigheter

Her finner du informasjon om behandling av personopplysninger og dine rettigheter.

Har du spørsmål, spør din jobbkonsulent.

Link til informasjon

Følg oss på Facebook

På Facebook deler vi tips, råd og informasjon. Formelle og uformelle. Alvorlige og humoristiske.

Følg oss på Facebook her

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er et tilbud om fysisk aktivitet for mennesker mellom 18 og 67 som mottar en offentlig ytelse gjennom NAV. Tilbudet kan også benyttes av personer i virksomheter med inkluderende arbeidslivsavtale. Aktivitetene passer alle!

Link til Aktiv på dagtid

Ris/Ros

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Ønsker du å gi oss en tilbakemelding? Ris eller ros?

Klikk på linken og fyll ut skjemaet.

Link til skjema for tilbakemelding

Serviceklage

Dersom du ikke er fornøyd med tilbudet eller behandlingen du får hos oss, ønsker vi at du leverer en serviceklage. Ved å levere en klage får vi verdifull tilbakemelding og får dermed mulighet til å forbedre tilbudet, eventuelt få tydeliggjort faktiske forventninger.

Serviceklage leveres skriftlig på eget skjema som du kan laste det ned her: Serviceklageskjema. Ved behov kan ansatte ved virksomheten bistå deg.

Serviceklage kan innleveres på to måter: Sendes til Jobbkonsulentene, ved virksomhetsleder, Postboks 585, 1612 Fredrikstad. Eller leveres til Jobbkonsulentene, i Fredrikstad eller i Sarpsborg.

Frist for levering av serviceklage er 3 uker etter mottatt sluttrapport.

Du vil motta endelig svar på saksbehandlingen innen 4 uker etter at vi har mottatt klageskjema.

Last ned serviceklage her

Service Complaint

In the event that you wish to make a complaint about programs or service delivered from Jobbkonsulentene, you may do so through a Service Complaint. We would like to emphasize that the discontents you may have experienced, doesn’t necessarily mean that the program offered to you was incorrect. However, it is valuable for Jobbkonsulentene to receive your feedback, which gives us the opportunity to improve our programs and clarify expectations.

a Service Complaint must be written on a separate form. You can download it: Service Complaint. If necessary, center employees can assist.

A Service Complaints can either be sent to: - Jobbkonsulentene, Att: Manager, Postboks 585, 1612 Fredrikstad. Or delivered at Jobbkonsulentene, in Fredrikstad or in Sarpsborg.

The deadline for a Service Complaint is three – 3 – weeks after you receive the final report.

You receive the answer regarding the Complaint within four - 4 - weeks after we have received your Complaint.

Last ned serviceklage her