For mer info om:

Om oss


Jobbkonsulentene er en arbeidsmarkedsbedrift som arrangerer arbeidsrettede tiltak i Fredrikstad og Sarpsborg etter avtale med NAV.

Vi jobber målrettet med kartlegging, utprøving av arbeidsevne, opplæring, arbeidstrening og formidling til arbeid. Styrking av individet, verdighet og respekt for enkeltmennesket danner grunnlaget for vårt arbeid.

Dette betyr at vi har et grunnleggende menneskesyn som indikerer og ser muligheter fremfor begrensninger hos jobbsøker.

Disse verdiene og de etiske retningslinjene verdighet, selvbestemmelse, informert valg, brukermedvirkning, konfidensialitet, fleksibilitet og tilgjengelighet ivaretas på alle nivå i jobbsøker prosess.