Om oss


Jobbkonsulentene er en arbeidsmarkedsbedrift som arrangerer arbeidsrettede tiltak i Fredrikstad og Sarpsborg etter avtale med NAV.

Vi jobber målrettet med kartlegging og vurdering av arbeidsevne, opplæring, arbeidstrening, og formidling til jobb/utdanning. Jobbkonsulentene fokuserer på brukermedvirkning og selvbestemmelse, og jobber med muligheter fremfor begrensninger.

I tiltak hos oss tiltales alle som jobbsøker. I samarbeid med den enkelte opparbeides kunnskap om egne muligheter, ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.