Krise- og incestsenteret søker Miljøarbeider – natt og helg

Det vil fra 1/1-2019 være en ledig nattestilling (40,54%) og to helgestillinger (ca 20% hver).

 
 
 

Miljøarbeider- tre stillinger

Som Miljøarbeider ved Krise- og incestsenteret vil den som ansettes arbeide med både kvinner, menn og barn som er utsatt for trusler og/eller vold i nære relasjoner. Arbeidet består blant annet av miljøskapende arbeid, praktisk arbeid og annen bistand til beboere.

Kvalifikasjoner:

  • Fagbrev innen helse- og sosialfag. Det kan gjøres unntak fra utdanningskravet dersom søker har lang relevant arbeidserfaring.
  • Ønske om oppdatering i gjeldende fagområder.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker deg som er god til å bygge relasjoner. I tillegg må du være ansvarsfull, strukturert, samarbeidende, selvgående og løsningsorientert.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsettelse.

Vi kan tilby:

  • Lønn og pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale
  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et aktivt fellesskap og med engasjerte medarbeidere.
  • Mulighet for trening i arbeidstid
  • Mulighet for leie av firmahytte

Nattestillingen er hvilende nattevakt, og innebærer per d.d. turnus arbeid med hver tredje helg. Helgestillingene innebærer per d.d. turnusarbeid hver fjerde helg. Det er muligheter for at helgestillingen slåes sammen.

Med bakgrunn i personalgruppas sammensetning oppfordres menn til å søke.

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn. Den som ansettes må også kunne fremlegge barneomsorgsattest ihht Politiregisterforskriften § 34-4.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Marie Lindèn på tlf 69 95 55 60 eller mobil 900 48 403.

Søknad sendes ved å trykke på «Send søknad» via stillingsannonsen på Jobbdirekte sin hjemmeside.

Søknadsfrist er 20.08.2018.