Kulåssenteret er et botilbud for mennesker i Sarpsborg med rus- og annen psykososial problematikk.

 

Gjennom støtte, veiledning og bistand bistår vi våre beboere til å mestre sitt boforhold på en tilfredsstillende måte.


Kontakt oss
 
 
Om oss

Kulåssenterets botilbud består av 16 hybler i Kulåsgt 40 for midlertidig innkvartering av bostedsløse. Beboerne får her oppfølging knyttet til motivasjonsarbeid, botrening og kontakt med hjelpeapparatet. Hyblene leies ut på oppdrag fra NAV i Sarpsborg.

Videre består tilbudet på Kulåssenteret av 24 utleieleiligheter med botid beregnet inntil 3 år. følges den enkelte beboer opp med boveiledning og praktisk bistand i egen leilighet, samt jevnlige samarbeidsmøter mellom Kulåssenteret og det øvrige hjelpeapparatet.
Alle disse leilighetene består av stue med kjøkkenkrok og bad. I de fleste leilighetene er det eget soverom.

Fokus og prioriteringer

Det er et mål at alle som bor på Kulåssenteret over tid skal få styrket sin boevne, og få etablert generelt bedre livsmestring. Motivasjon og målrettede tiltak står sentralt.

Arenaer for samvær, samtaler og tilbakemeldinger er en forutsetning for å lykkes i endringsarbeid. På Kulåssenteret forsøker vi å etablere møtepunkter for dette.