Hyggekveld på stua – Blå Kors Kulåssenteret (Sarpsborg)

Tidgivere (frivillige) gir av sin tid for å bidra til mestring og mening for beboere ved Kulåssenteret i Sarpsborg

 
 
 

Det siste halvåret har flere tidgivere ønsket å bidra for beboerne ved Kulåssenteret. De arrangerer ulike aktiviteter og samlinger for beboerne. Disse aktivitetene har blitt godt tatt imot og noe beboere ser frem til. Tidgiverne sier at de opplever det som meningsfullt å kunne bidra. Nå for tiden pusser de opp kjellerstua for å gjøre det koselig, og legge til rette for flere samlinger.

Blå Kors Kulåssenteret er et botilbud for rusavhengige i Sarpsborg