Vi søker tilkallingsvikarer ved Kulåssenteret

Med bakgrunn i en ekstraordinær situasjon som har oppstått som følge av brann ved Kulåssenteret søker vi nå etter miljøarbeider i midlertidig stilling på helg, med tiltredelse så snart som mulig.

 
 
 

 

 

 

Arbeidssted vil bli på Kulåssenteret i Sarpsborg og/eller ved Blå Kors Hauga i Råde.

Arbeidsoppgaver:
•Målrettet miljøarbeid, herunder å tilrettelegge for et godt bo- og aktivitetstilbud i samarbeid med beboerne
•Praktisk bistand overfor brukere
•Orden og renhold i virksomheten

SØK PÅ STILLINGEN HER

Det er behov for tilkallingsvikarer som kan arbeide dag, kveld og natt på ukedager og helg.

Krav til søker:
•Ingen formelle utdanningskrav
•Erfaring fra arbeid med rusavhengige og/eller psykisk syke vektlegges
•God til å bygge relasjoner, og samtidig representere grenser
•Du må kunne arbeide lojalt innenfor senterets målrettede miljøarbeid
•God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne
•Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:
•lønn etter gjeldende tariffavtale
•utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en verdiforankret organisasjon med engasjerte medarbeidere

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads ideologi og verdisyn. Den som ansettes må også kunne fremlegge politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, 1. ledd.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Carine Østerdahl Voldengen (tlf. 922 58 188) eller stedfortreder Kjersti Aarvik (tlf. 951 64 210).

Søknad sendes ved å trykke på «Send søknad» via stillingsannonsen på Jobbdirekte sin hjemmeside.

Søknader vurderes fortløpende. Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.