Vi søker tilkallingsvikarer ved Kulåssenteret

 

 

 

Arbeidssted vil bli på Kulåssenteret i Sarpsborg og/eller ved Blå Kors Hauga i Råde.

Arbeidsoppgaver:
•Målrettet miljøarbeid, herunder å tilrettelegge for et godt bo- og aktivitetstilbud i samarbeid med beboerne
•Praktisk bistand overfor brukere
•Orden og renhold i virksomheten

SØK PÅ STILLINGEN HER

Det er behov for tilkallingsvikarer som kan arbeide dag, kveld og natt på ukedager og helg.

Krav til søker:
•Ingen formelle utdanningskrav
•Erfaring fra arbeid med rusavhengige og/eller psykisk syke vektlegges
•God til å bygge relasjoner, og samtidig representere grenser
•Du må kunne arbeide lojalt innenfor senterets målrettede miljøarbeid
•God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne
•Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:
•lønn etter gjeldende tariffavtale
•utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en verdiforankret organisasjon med engasjerte medarbeidere

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads ideologi og verdisyn. Den som ansettes må også kunne fremlegge politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, 1. ledd.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Carine Østerdahl Voldengen (tlf. 922 58 188) eller stedfortreder Kjersti Aarvik (tlf. 951 64 210).

Søknad sendes ved å trykke på «Send søknad» via stillingsannonsen på Jobbdirekte sin hjemmeside.

Søknader vurderes fortløpende. Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.


Vi søker 100 % Miljøterapeut i vikariat ved Kulåssenteret

Arbeidsoppgaver:
•Målrettet miljøarbeid, herunder å tilrettelegge for et godt bo- og aktivitetstilbud i samarbeid med beboerne
•Primærkontaktansvar
•Praktisk bistand overfor brukere
•Orden og renhold i virksomheten
•Kontakt med samarbeidende instanser

SØK PÅ STILLINGEN

Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid dag/kveld og hver 3. helg.

Krav utdanning og erfaring:
•Bachelorgrad helse- eller sosialfaglig utdanning, primært som sosionom, vernepleier eller sykepleier
•Arbeidserfaring innen rus/psykiatri vektlegges

Annen relevant arbeidserfaring og/eller utdanning kan kompensere for krav om helse- og sosialfaglig utdanning.

Viktige personlige egenskaper:
•God til å bygge relasjoner, og samtidig representere grenser
•Du må kunne arbeide lojalt innenfor senterets målrettede miljøarbeid

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsettelse.

Du må ha god norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne, i tillegg er gode kunnskaper i bruk av data som verktøy en fordel.

Vi kan tilby:
•Lønn etter gjeldende tariffavtale
•Pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale
•Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en verdiforankret organisasjon med engasjerte medarbeidere

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads ideologi og verdisyn. Den som ansettes må også kunne fremlegge politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, 1. ledd.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Carine Østerdahl Voldengen (tlf. 922 58 188).

Søknad sendes ved å trykke på «Send søknad» via stillingsannonsen på Jobbdirekte sin hjemmeside.

Søknader vurderes fortløpende. Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.