Vi ønsker, gjennom bl.a. åpenhet for og vilje til forandring, å kunne bistå mennesker til et bedre liv.

 

Frivilligheten i Blå Kors utføres av Tidgivere. Mennesker som gir litt av tiden sin til andre. Litt tid fra et helt vanlig liv.

Bli Tidgiver og litt tid til et annet menneske.