Velkommen til foreldremøte torsdag 14. september kl. 17.30

 
 
 

INNKALLING TIL MØTE MED FORELDRE/FORESATTE

Vi er kommet godt i gang med nytt skoleår og det er på tide og møtes for å informere og diskutere skolehverdagen for elevene på Seiersborg videregående skole.

Tid og sted er:

Torsdag 14. september kl. 17.30, Seiersborg videregående skole, Soliveien 56, Rolvsøy.

Vi møtes i kantina der det blir informasjon om det inneværende skoleåret fra skolens ledelse.

Etter fellesdelen blir dere med de respektive kontaktlærere til klasserommene hvor det blir egne møter, her blir det gitt informasjon som gjelder den enkelte klasse og mulighet for å stille spørsmål.

 

Velkommen til foreldremøte på Seiersborg videregående skole.

 

Med vennlig hilsen

Harald Becken

rektor