Informasjon skolehverdagen

Angående skolehverdagen på Seiersborg fra mandag 23.11.

 
 
 

Fredrikstad kommune meldte den 20.11 at alle videregående skoler i Fredrikstad må, fra tirsdag, skifte fra gult til rødt nivå hva gjelder smittevern. Du kan lese mer om nivåinndelingen på Utdanningsdirektoratets side. Dette for å unngå ytterligere smitte i distriktet. Elever som går på Seiersborg vgs skal møte som normalt på skolen mandag. Det vil der bli gitt mer informasjon om hvordan opplæringen vil bli de to kommende ukene. Det er per tidspunkt ikke meldt om flere smittede ved Seiersborg videregående skole.

Tusen takk til alle elever og foreldre/foresatte ved Seiersborg videregående skole for at dere er så tålmodige og fleksible i en vanskelig tid.