Her har vi samlet nyttig informasjon til deg som elev.

 

Informasjon skolestart

Velkommen til Seiersborg videregående skole skoleåret 2020/21. Første skoledag er mandag 17. august. Den første dagen vil du få nærmere informasjon om skolen og om det kommende skoleåret. Les mer her for å se hvilket klokkeslett du skal møte opp.

Office 365

Alle elever ved Seiersborg videregående skole har tilgang til Microsoft Office365 så lenge de er elev ved skolen.

Office 365 gir fri bruk av blant annet Excel, word og Powerpoint samtidig som alle elevene får skylagringstjenesten onedrive og delingsverktøyet sharepoint.

Klikk her for å komme til Office 365: Office 365

Smartbok

På Seiersborg videregående skole bruker vi smartbok fra Gyldendal i undervisningen.

Følg denne linken for å logge på eller for å lese mer om hva «smartbok» er.


Elevrådet

Elevrådet ved Seiersborg videregående skole består av en representant fra hver klasse. Arbeidet blir organisert med noe bistand fra lærerne. Elevrådsleder blir valgt i starten av hvert skoleår. Det holdes jevnlige møter gjennom året hvor det blir skrevet referat fra møtene med kopi til rektor. Ved behov blir rektor invitert til møtene. Elevrådsleder blir også innkalt til møtene i Styret for Seiersborg videregående skole AS, hvor elevrådsleder har talerett. I tillegg inviteres elevrådsleder til å delta på skolens vedlikeholdsmøter.


Skoleruta


Inntaksreglement

Les inntaksreglementet for Seiersborg videregående skole her.

Ukeplaner

Ukeplanene ser du i programmet Iskole som alle elever har tilgang til. For elever under 18 år har foresatte også tilgang. For elever over 18 år må foresatte få brukernavn og passord av eleven.

Ta kontakt på epost@seiersborg.vgs.no om du ønsker mer informasjon.


Skolereglement

Skolereglementet beskriver de rettighetene og pliktene elevene takker ja til ved å ta imot elevplass på Seiersborg videregående skole.

§1: Formål
Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

Les mer om skolereglementet her (pdf)



Fravær – koronavirus

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner. Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Egenmeldingsskjema

Elever som pålegges å sitte i karantene, men er symptomfrie skal få tilbud om organisert studiearbeid. Det betyr at skolen tilrettelegger slik at elevene i den grad det er mulig kan følge opplæringen (f.eks. digitalt). (udir.no)

Nyttige linker

Her har vi samlet noen nyttige linker hvor du kan finne god informasjon:



Seiersborg på Facebook


Smittevern

På grunn av at coronaviruset har kommet til Norge, vil Seiersborg videregående skole ha ekstra fokus på smittevern. Dette for å være føre-var. Vi vil oppfordre elevene til å vaske hendene ofte, samt hoste og nyse i papirtørkle eller albuekroken og vaske hendene etterpå. Dette er råd som er gode for å forebygge også andre sykdommer. Les mer her.

Skolestart og koronavirus

Fra uke 20 åpnes det opp for at opplæring skal kunne foregå på skolen for alle elever ved Seiersborg videregående skole. For å kunne ivareta hensynet til smittevern vil åpningen, i tråd med anbefaling fra utdanningsdirektoratet, skje gradvis i løpet av uken. Den enkelte elev/klasse vil få beskjed om oppmøtetid og dag av sin kontaktlærer.

Når skolen nå åpner gradvis vil det settes inn flere tiltak for å begrense smitte og for å opprettholde en trygg og god skoledag for alle. Les mer her.