Her har vi samlet nyttig informasjon til deg som elev.

 

Office 365

Alle elever ved Seiersborg videregående skole har tilgang til Microsoft Office365 så lenge de er elev ved skolen.

Office 365 gir fri bruk av blant annet Excel, word og Powerpoint samtidig som alle elevene får skylagringstjenesten onedrive og delingsverktøyet sharepoint.

Klikk her for å komme til Office 365: Office 365

Smartbok

På Seiersborg videregående skole bruker vi smartbok fra Gyldendal i undervisningen.

Følg denne linken for å logge på eller for å lese mer om hva «smartbok» er.


Elevrådet

Elevrådet ved Seiersborg videregående skole består av en representant fra hver klasse. Arbeidet blir organisert med noe bistand fra lærerne. Elevrådsleder blir valgt i starten av hvert skoleår. Det holdes jevnlige møter gjennom året hvor det blir skrevet referat fra møtene med kopi til rektor. Ved behov blir rektor invitert til møtene. Elevrådsleder blir også innkalt til møtene i Styret for Seiersborg videregående skole AS, hvor elevrådsleder har talerett. I tillegg inviteres elevrådsleder til å delta på skolens vedlikeholdsmøter.


Skoleruta


Inntaksreglement

Les inntaksreglementet for Seiersborg videregående skole her.

Skolereglement

Skolereglementet beskriver de rettighetene og pliktene elevene takker ja til ved å ta imot elevplass på Seiersborg videregående skole.

§1: Formål
Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

Les mer om skolereglementet her (pdf)Fravær – koronavirus

Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Les mer her.

Egenmeldingsskjema

Nyttige linker

Her har vi samlet noen nyttige linker hvor du kan finne god informasjon:Seiersborg på Facebook


Smittevern

På grunn av at coronaviruset har kommet til Norge, vil Seiersborg videregående skole ha ekstra fokus på smittevern. Dette for å være føre-var. Vi vil oppfordre elevene til å vaske hendene ofte, samt hoste og nyse i papirtørkle eller albuekroken og vaske hendene etterpå. Dette er råd som er gode for å forebygge også andre sykdommer. Les mer her.