Ta kontakt for mer informasjon!

 

Ta kontakt med en av våre rådgivere for mer informasjon:

Mari Grundvig tlf. 951 78701, mari.grundvig@seiersborg.vgs.no Programområde vg1 Helse og oppvekst, vg1 og vg2 Teknikk og industriell produksjon og vg3 Påbygg til generell studiekompetanse.

Siv Karstensen tlf. 948 15161, siv.karstensen@seiersborg.vgs.no Programområde vg1 og vg2 Service og samferdsel, vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget og vg2 Helsearbeiderfaget.

Øystein Andersen tlf. 416 70303, oystein.andersen@seiersborg.vgs.no Programoråde vg1 Design og håndverk.

Du kan også fylle inn skjemaet for å søke plass ved Seiersborg videregående skole, så tar en av våre rådgivere kontakt med deg når den er mottatt.

Merk: Alle elever som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler og som er innenfor skolens målgruppe kan vurderes for inntak. Elever med ungdomsrett prioriteres først ved oversøking. Har du ikke ungdomsrett må du realkompetansevurderes før inntak.

Søknadsskjemaet er en usikret og ukryptert tjeneste, som vanlig e-post eller et åpent postkort. Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger via dette skjemaet.