Søknadsfrist 30. april 2018

 

Fyll inn skjemaet for å søke plass ved Seiersborg videregående skole. Når søknaden er mottatt vil rådgiver ta kontakt med deg.

Alle elever som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler og som er innenfor skolens målgruppe kan vurderes for inntak. Elever med ungdomsrett prioriteres først ved oversøking. Har du ikke ungdomsrett må du realkompetansevurderes før inntak. Ta kontakt med Seiersborg videregående skole v/rådgivere for mer informasjon.

Mari Grundvig tlf. 951 78701, mari.grundvig@seiersborg.vgs.no Programområde vg1 Helse og oppvekst, vg1 og vg2 Teknikk og industriell produksjon og vg3 Påbygg til generell studiekompetanse.

Siv Karstensen tlf. 948 15161, siv.karstensen@seiersborg.vgs.no Programområde vg1 og vg2 Service og samferdsel, vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget og vg2 Helsearbeiderfaget.

Øystein Andersen tlf. 416 70303, oystein.andersen@seiersborg.vgs.no Programoråde vg1 Design og håndverk.

Dersom du søker etter fristen 30. april blir du vurdert dersom det er ledige plasser.

Du kan også kontakte skolen:

Epost: epost@seiersborg.vgs.no
Tlf.: 69 35 47 00

Søknadsskjemaet er en usikret og ukryptert tjeneste, som vanlig e-post eller et åpent postkort. Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger via dette skjemaet.