Vg1 Helse-og oppvekstfag


Utdanningsprogrammet Helse-og sosialfag er starten på mange utdanningsløp. Gjennom året får du grunnleggende innføring i for eksempel hvordan vi mennesker fungerer og utvikles både fysisk og psykisk, samhandling mellom mennesker, matlaging og miljøbevissthet.

Året gir deg en grunnleggende forståelse for omsorg, veiledning og støtte til mennesker som trenger hjelp. Det praktiske arbeidet er nært knyttet til teorien. Du vil også få anledning til å bli nærmere kjent med et yrke gjennom utplassering innen helse-og sosialsektoret. Vg1 Helse-og oppvekstfag har både almenndannende og yrkesfaglige siktemål.

I linken nedenfor kommer du automatisk til programområde helse og oppvekst vilbli.no

På bilde: undervisning i helsefremmende arbeid. Ser på celler i mikroskop.