Vg2 Barne-og ungdomsarbeiderfaget


Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, skoler, skolefritidsordninger og klubber. Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år. Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis.

Som barne- og ungdomsarbeider må du ha evne til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

Sentrale arbeidsoppgaver er:
– planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
– tilrettelegge for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjoner
– anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeidet
– kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
– samarbeid med barn og unge, foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere
– grensesetting, konfliktløsning og å være en tydelig voksenmodell

I linken under kommer du automatisk til vilbli.no programområde helse og oppvekst, barne- og ungdomsarbeiderfag
vilbli.no

På bildet: Hinkenhopp barnehage var invitert til skolen og skolens elever hadde opplegg i gymsalen og matservering på skolekjøkkenet.