Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad søker prosjektmedarbeider

Ønsker du å bidra i et miljø som jobber for å redusere rusmisbruk? Ønsker du å bidra til at aktivitet blir drivkraft til økt livskvalitet og mestring?

 
 
 

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad skal styrke aktivitetstilbudet ved Varmestua, og søker prosjektmedarbeider i 50 – 100% stilling

Vi søker deg som brenner for å skape en meningsfull fritid for personer i aktiv rus, og som sammen med våre Tidgivere kan bidra til positive endringer i hverdagen for våre gjester.

I 2017 startet prosjektet «Alternativ Fritid» ved Varmestua. Gjennom prosjektmedarbeiderstillingen skal vi fortsette å styrke tilbudet gjennom å gi gjestene større mulighet for å delta i aktiviteter. Vi ser for oss diverse muligheter innenfor kultur, fysisk aktivitet, friluftsliv, matlaging og arbeidsrettet aktivitet.

Arbeidsoppgaver:

 • Skape gode og trygge relasjoner til gjestene av Varmestua
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter i samarbeid med gjestene og Tidgivere
 • Aktiv deltakelse i «Alternativ Fritid»
 • Praktisk bistand til gjestene ved Varmestua
 • Praktiske arbeidsoppgaver ved Varmestua
 • Samarbeid med øvrig hjelpeapparat

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen, helse-, sosial-, ernæring eller samfunnsfag, men ikke et krav
 • Relevant arbeidserfaring
 • Bred erfaring og/eller kompetanse innen idrett, friluftsliv, kultur, håndarbeid, ernæring eller lignende
 • God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlige egenskaper:

 • God til å bygge relasjoner, og samtidig representere grenser
 • Aktiv
 • Positiv
 • Ansvarsbevisst
 • Evne til å motivere
 • Fleksibel og løsningsorientert

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsettelse.

Vi kan tilby:

 • lønn og pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale
 • godt arbeidsmiljø med en humørfylt hverdag
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en verdiforankret organisasjon med engasjerte medarbeidere
 • mulighet for trening i arbeidstid
 • mulighet for leie av firmahytte

Tiltredelse snarest.
Med bakgrunn i tildelte prosjektmidler fra Helsedirektoratet, vil stillingsstørrelse være mellom 50 – 100%, avhengig av blant annet oppstart i stillingen. Vi ønsker derfor at ønsket stillingsstørrelse og mulig oppstartdato fremkommer i søknadsteksten. Prosjektperioden varer til 31.3.2019 med mulighet for forlengelse, avhengig av tildelte midler.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Jorid D Bertelsen, Daglig leder ved Plankebyen Frivilligsentral/prosjektleder «Alternativ Fritid» – tlf. 97 12 56 61. Ferieavvikling i uke 29, 30 og 31. Er tilgjengelig på onsdager mellom 12 og 14 i disse ukene.

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads verdisyn.
Søknad sendes ved å trykke på «Send søknad» via stillingsannonsen på Jobbdirekte sin hjemmeside.
Søknadsfrist 05.08.2018