Administrasjonen

Administrasjonen samler funksjoner som gir god ressursutnyttelse og sikrer et godt fagmiljø.

Med 11 ansatte betjener vi virksomhetene innen områder som administrasjon, økonomi, regnskap, lønn, markedskommunikasjon, personal og eiendomsdrift/vedlikehold – med tjenester som har god kvalitet og er konkurransedyktige.

Våre kontorer er samlokalisert med Jobbkonsulentene i Mosseveien 37, og drifts- og vedlikeholdsavsnittet, som er en del av administrasjonen, har tilhold i egne lokaler i Sandveien 15.

 

Ingunn K. Skaara

Administrerende direktør

Mobil: +47 90 57 55 89

Ingunn.k.Skaara@blaakors.no

Wenche Wold

Økonomikonsulent

Mobil: +47 48 04 96 48

Wenche.Wold@blaakors.no

Hanne Nordli

Markeds- og kommunikasjonssjef

Mobil: +47 98 88 91 16

hanne.nordli@blaakors.no

Bjørn Haugesten

Teknisk leder/Leder for Drifts- og vedlikeholdsavsnittet

Mobil: +47 90 57 80 78

bjorn.haugesten@blaakors.no

An-Magritt Marthinsen

Økonomisjef

Mobil: +47 97 07 96 15

An-Magritt.Marthinsen@blaakors.no

Hanne Skaara Brynildsen

Administrasjonskonsulent

Mobil: +47 48 03 77 05

Hanne.Skaara.Brynildsen@blaakors.no

Christine Heim

Kommunikasjonsmedarbeider

Mobil: +47 48 27 03 49

christine.heim@blaakors.no

Ivar Nilsen

Drifts- og vedlikeholdsarbeider

Mobil: +47 90 10 77 36

Tone Elisabeth Solberg

Lønnskonsulent

Mobil: +47 97 303 424

tone.elisabeth.solberg@blaakors.no

June Dahlman

HR-rådgiver

Mobil: +47 47 90 61 64

june.dahlman@blaakors.no

Lina Akselsen

Prosjektkoordinator Ung Fritid

Mobil: +47 476 50 974

Svenn Iversen

Drifts- og vedlikeholdsarbeider

Mobil: +47 95 47 22 04

Øyvind Granlien

Drifts- og vedlikeholdsarbeider

Mobil: +47 41 43 04 09

oyvind.granlien@blaakors.no