Sammen styrker vi menneskers muligheter for deltakelse i arbeidslivet!

Jobbkonsulentenes samfunnsoppdrag er å bistå mennesker til arbeid eller utdanning. Vårt arbeid skal føre til verdiskapning for samfunnet, bedrifter og jobbsøkere. Vi har et godt samarbeid med bedrifter i flere bransjer, samt jobbsøkere med ulik kompetanse og erfaring. Vi samarbeider også med utdanningssektoren.

For å sikre vellykkede rekrutteringsprosesser gjennomfører vi en grundig kartlegging av bedriftens behov, og våre jobbsøkeres preferanser, kompetanse og erfaring. I samarbeid med bedriften kan vi presentere aktuelle kandidater, som dekker deres behov for arbeidskraft. Vi tilbyr tett oppfølging før og under ansettelsesprosessen, og utarbeider individuelle samarbeidsavtaler. Jobbsøkere kan også for en periode gjennomføre en arbeidspraksis for opplæring, med mål om ansettelse.

Gjennom samarbeid med utdanningssektoren kan vi også bidra med å finne løsninger til kompetanseheving når det er nødvendig.

Ta gjerne kontakt med oss dersom din bedrift ønsker mer informasjon om hvordan et samarbeid med Jobbkonsulentene fungerer. Sammen med Jobbkonsulentene kan dere bli en viktig del av den store inkluderingsdugnaden.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med:

Atle Engsmyr, tlf. +47 926 16 538 eller mail: atle.engsmyr@jobbkonsulentene.no

Noen av våre samarbeidspartnere:

  

Uttalelse fra Circle K v/Leni C Fjeld:
“Jobbkonsulentene og Circle K har over flere år hatt et godt samarbeid. Circle K tilbyr et tilpasset opplegg til jobbsøkere som gjøres i tett samarbeid mellom Circle K, jobbsøker og jobbkonsulent. Jobbsøker får opplæring i alle skift slik at de skal være godt rustet til jobb, og de fleste blir ansatt etter endt arbeidstrening.”