-Flere menn våger å søke hjelp etter incest

Stadig flere menn oppsøker incestsenteret i Fredrikstad med historier om seksuelle overgrep fra barndommen.

 
  
 

– Slike lavterskeltilbud er livsviktige for mange, sier støtteorganisasjonen Utsattmann til Dagsavisen Østfold.

– På støttesentrene kan man treffe andre som har blitt utsatt for alvorlige overgrep. Senskadene kan være veldig like selv om hendelsene er ulike. Skammen og skyldfølelsen er den samme fordi overgriperen ofte legger skylden over på offeret, sier Svein Schøgren. Han er styreleder i Utsattmann, en organisasjon som ble startet opp i 2014 av og for menn som selv har opplevd seksuelle overgrep i barndommen.

Les hele artikkelen i Dagsavisen Østfold her.