– Foredragene gikk rett i hjertet

Det ble sagt mye positivt fra de som var tilstede under markeringen av 25-årsdagen for Incestsenteret.

 
 
 

-Foredragene gikk rett i hjertet, sa Kari Haagenrud som var én av 300 tilstede på markeringen av 25-årsdagen til Incestsenteret. Haagenrud jobber som psykiatrisk sykepleier på Hvaler og mener det var viktig med en fagdag som setter fokus på et tabubelagt tema. – Det er viktig fordi det er tabubelagt og vanskelig å snakke om for mange sier Haagenrud.

-Foredragene gikk rett i hjertet, fortalte disse damene.

Incestsenteret åpnet 1. januar 1992 etter flere års planlegging. Det startet med mange frivillige og en liten administrativ stilling. Etter hvert utviklet det seg til å bli et kompetansemiljø med bred fagkunnskap og mye erfaring. Incestsenteret er det eneste av sitt slag i Østfold.

Engasjerende foredrag

På fredag ble altså 25 års levetid markert med fagdag på Litteraturhuset i Fredrikstad. Til begivenheten var 300 påmeldte og tre foredragsholdere; Camilla Eeg Tverbakk, professor i dramaturgi og performance ved Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold, Svein Schøgren, styreleder og erfaringskonsulent ved Utsattmann og Anna Luise Kirkengen, lege dr. med. forsker ved NTNU.

De fleste deltakerne var personer som jobbet i bransjen; psykatri, barnevern og med barn og unge. Minela Kvakic og Maren Antonsen jobber begge i barnevernet og synes det var gode foredragsholdere; -Jeg har sittet som et tent lys, sier Kvakic. Det har vært en interessant og lærerik dag, fortsatte hun. -Det er gode foredragsholdere som engasjerer oss, sier Maren Antonsen.

Fortsatt tabu

Maren Antonsen (t.v) og Minela Kvakic.. (Foto: Blå Kors Fredrikstad)

Svein Schøgren er styreleder i Utsattmann og var en av foredragsholderne på fagdagen. Utsattmann er et nettverk av menn, som har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten. -At gutter blir utsatt for overgrep er veldig underkommunisert. Vi forteller våre historier for å gi håp til andre. Selv om barndommen er ødelagt, kan de få gode liv, sier Schøgren.

De offentlige tallene er at 20 prosent norske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for seksuelt overgrep før fylte 18 år. Blant menn er andelen ti prosent. 17 prosent av seksuelle overgrep mot gutter utøves av en kvinnelig overgriper.

-Det er en generell tabu rundt dette temaet, men det er nok verre for gutter og menn, sier Schøgren. Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret er at menn skal være sterke og ordne opp selv.

Svein Schøgren er styreleder i Utsattmann. (Foto: Utsattmann.no)

Store mørketall

Svein Schøgren ble utsatt for overgrep, fra han var 8 til 16 år gammel, men var over 50 år før han fikk traumebehandling. Han hadde fortrengt minnene fra oppveksten til han var 38. Da gikk han til fastlegen og fortalte at han begynte å få minner om seksuelle overgrep. -Fastlegen ba meg om ikke å prate med noen om dette, for da ville det bli verre, forteller Schøgren.

Schøgren vokste opp i et konservativt kristent hjem, hvor det var umulig å prate om seksuelle overgrep. -Det er mange som ikke prater om det de har opplevd, derfor er mørketallene fortsatt store. Temaet seksuelle overgrep har vært kvinnedominert, selv om mye tyder på at like mange gutter som jenter blir utsatt for overgrep, sier han.

Trenger trygge rammer

– De som melder fra om overgrep må ha trygghet og mulighet til å være anonyme. Når en kommer til hjelpeapparatet bør det være mulig å velge mann eller kvinne som terapeut. For noen menn, vil det være helt utenkelig å åpne seg for en kvinne, på samme måte som mange kvinner ikke ønsker å snakke med en mann, sier Schøgren. Første gangen er dørstokken høy å komme over.

Schøgren mener det er viktig å delta på fagdager for å synliggjøre utsatte gutter/menn. Han har vært på fire liknende arrangementer bare i november. – Nettsiden www.utsattmann.no får adskillige flere henvendelser etter slike dager. Både pårørende og utsatte kvinner og menn tar kontakt. Derfor er det mening med det vi driver med, sier Schøgren. Helt til slutt vil han oppfordre alle som har vært utsatt for overgrep om å snakke om det.