Fagdag 25. november

Mandag 25. november er det FNs Internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Samme dagen arrangerer Krise- og incestsenteret fagdag og markering av at det er 40 år siden Krisesenteret åpnet.

 
 
 

1. desember i år er det 40 år siden Krisesenteret i Fredrikstad åpnet – som det andre Krisesenteret i Norge. Det var kvinneutvalget i Østfold Krets av Blå Kors
som tok initiativet, og i oppstarten ble Krisesenteret i all hovedsak drevet av frivillige. I dag driftes Krise- og incest senteret av fagpersoner, med bistand fra
frivillige. I 40 år har vi arbeidet med å gi et tilbud til personer utsatt for vold og trusler i nære relasjoner. Som en markering av 25. november – den Internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner inviterer Krise- og incestsenteret til gratis og spennende fagdag med blant andre foredragsholdere som Magne Raundalen, Tove Smaaldahl, Trine Anstorp og Kristian Lunde Hanssen. VELKOMMEN!
Dato: Mandag 25. november
Når: Kl 09 – Registrering fra kl 08.30
Hvor: City Scene, Gunnar Nilsens gt 9, Fredrikstad
Påmelding til arrangement@blaakors.no 
Begrenset antall plasser – bindende påmelding
Frist 18. november
Invitasjon konferanse.